Vědecké a vzdělávací instituce

Akademie věd České republiky
http://www.cas.cz

Botanický ústav AVČR (Průhonice)
http://www.ibot.cas.cz

Botanický ústav, úsek ekologie rostlin, Třeboň
http://www.butbn.cas.cz

Ústav ekologie krajiny AVČR
http://www.cas.cz/cz/UEK.html

Ústav biologie obratlovců AVČR
http://www.ivb.cz

Asociace výzkumných organizací (AVO)
http://www.avo.cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
http://www.vugtk.cz

Univerzita Karlova
http://www.cuni.cz

Masarykova univerzita v Brně
http://www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
http://www.mendelu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
http://www.czu.cz

Jihočeská univerzita
http://www.jcu.cz

Palackého univerzita v Olomouci
http://www.upol.cz

Zveřejněno: 12.12.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 49810 x
Vytisknout