Výsledky z nové stanice měření ovzduší ukazují také na Paramo

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Pardubické noviny 25.4.2001

Výsledky z nové stanice měření ovzduší ukazují také na Paramo

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ Na základě prvních údajů Česká inspekce životního prostředí míní,že se v rafinérii někteří zaměstnanci dopouští technologické nekázně.

P a r d u b i c e – Od ledna jsou ve městě v provozu již dvě automatické stanice sledující kvalitu ovzduší. Po rosickém městském obvodu, kde stanice funguje čtvrtým rokem, byl druhý kontejner s přístroji umístěn na sídlišti Dukla. Tato lokalita není vybrána náhodně – má totiž umožnit lepší kontrolu jak Synthésie, tak především rafinérie Paramo.

Na radnici Městského obvodu Pardubice VII se včera sešli představitelé institucí, které mají sledování kvality ovzduší v popisu práce. Na začátku tiskové konference uvedla malá radnice výsledky rosické stanice za rok 2000. V případě oxidů dusíku vloni naměřil překročení imisních limitů ¨dvacetičtyřhodinové koncentrace v sedmi případech, u půlhodinových koncentrací tomu bylo stopadesátřikrát. Oxid siřičitý se většinou pohyboval hluboko pod imisním limitem a ani jednou nedošlo k jeho překročení. Ze sledovaného organického znečištění došlo v osmi případech ke zvýšení imisní toulenu. Vedle těchto látek je sladována i koncentrace přízemního ozonu, která se za celý rok celkem v patnácti dnech vyšplhala nad imisní limit.

Počátkem dubna byla po třech měsících zkušebního provozu převedena do normálního stanice na Dukle, který sice vlastní Český hydrometeorologický ústav, ale pronajmuta je městu. Hned první dubnová měření zachytila případy zvýšené koncentrace oxidu siřičitého. “Vypadá to na technickou nekázeň v Paramu.” míní Miroslav Rubeš z České inspekce životního prostředí a zdůvodňuje to tím, že v Rosicích přístroje nic mimořádného jako pojízdná Horyba. Proto také budou v brzké době zahájena jednání s představiteli Parama, aby došlo ke zjednání nápravy. “Může ale být určitý problém s pokutováním. Musíme umět vytipovat konkrétní zdroj, odkud znečištění pochází,” očekává komplikace Rubeš. Že však vše ukazuje na technologickou nekázeň zaměstnanců chemičky, tomu nasvědčuje podle něj i to, že k úniku oxidu siřičitého dochází především v noci a o svátcích. “Asi klesá ostražitost,” soudí. Toulen je pro změnu přisuzován Synthésii. Ani zde však není jasné, z které konkrétní výroby jeho úniky pochází.

Petr Doubrava

   

Zveřejněno: 25.04.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 11038 x
Vytisknout