„Vysoké“ koncentrace polétavého prachu v Ostravě – Mariánských horách hlásil vadný přístroj

V závěru 31. týdne začala měřící stanice Ostrava - Mariánské Hory vykazovat trvale vysoké imisní koncentrace polétavého prachu (PM10). Tyto hodnoty neměly přirozený kolísavý průběh; ostatní měřící stanice na území města Ostravy nevykazovaly tak vysoké hodnoty, a to ani krátkodobě. Zjevně se tedy jednalo o chybné měření na této stanici. Tomuto nasvědčovala i inspekci známá skutečnost, že nejbližší velký znečišťovatel – Ocelárna EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. - je již několik dnů zcela mimo provoz.

Bohužel, tato závada měření nebyla provozovatelem stanice odstraněna a celý víkend (4. - 5. 8.) vykazovala na internetu nereálně vysoké hodnoty. Automatizovanou imisní měřící stanici provozuje za finanční podpory Statutárního města Ostravy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Výsledky měření jsou začleněny do celostátní sítě Informačního systému kvality ovzduší ISKO, a on-line jsou zveřejňovány prostřednictvím portal.chmi.cz Českého hydrometeorologického ústavu.

Tohoto stavu si všimli občané i média. Dne 5.8. ve 21:00 se jeden rozhořčený občan Ostravy domáhal na lince Služby trvalé dosažitelnosti ČIŽP OI Ostrava vyhlášení signálů smogového regulačního systému.

V pondělí 6.8.2012 provedli inspektoři ČIŽP OI Ostrava rozsáhlé místní šetření v této oblasti (ulice Výstavní, Zelená, Železná, Železárenská, 1. máje, Pohraniční, Štramberská, U Cementárny, Plzeňská, U Koupaliště, 28. října, Ruská). Celá situace byla také průběžně konzultována s odborným pracovníkem ČHMÚ pobočky Ostrava.

Při místním šetření byl potvrzen názor inspekce, že v okolí stanice není v současnosti v provozu žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který by mohl být příčinou vysokých imisních hodnot u PM10. Ve vzdálenější oblasti – areálu bývalých závodů DEZA Ostrava – byly inspektory zjištěny dlouhodobě probíhající zemní a demoliční práce. Ani tato činnost by nemohla způsobit přístroji vykazovaný vysoký a trvalý nárůst imisních koncentrací PM10 u jediné stanice v Ostravě.

Při prohlídce umístění měřící stanice v areálu Mateřské školky na Zelené ulici v Ostravě Mariánských Horách nebyla zaznamenána nijak mimořádná úroveň znečištění ovzduší. Přesto imisní stanice v době přítomnosti ČIŽP vykázala hodnotu průměrné hodinové koncentrace PM10 nad 1000 ug/m3. Toto samozřejmě nijak nekorespondovalo s okamžitou místní realitou. Oslovená pracovnice mateřské školy sdělila, že v posledních dnech sama nezaznamenala nijak mimořádně znečištěné ovzduší.

Dne 7. 8. 2012 vydal provozovatel měřící stanice na svých webových stránkách (www.zuova.cz) následující prohlášení: "Potvrzujeme, že extrémní hodnoty prašnosti (PM10) na stanici v Mariánských Horách ve dnech od 3. - 6.8.2012 byly způsobeny poruchou přístroje. Vlivem nepříznivých meteorologických podmínek došlo k navlhnutí nefelometrické části přístroje. Ve včerejších odpoledních hodinách technik zjistil charakter poruchy. Na opravě přístroje se neprodleně začalo pracovat a během tohoto týdne se pokusíme uvést jej opět do provozu. Do té doby nebudeme z této stanice poskytovat, co se prašnosti týče, žádná data. "


Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP


Praha, 9. srpen 2012

Zveřejněno: 09.08.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4365 x
Vytisknout