Výzva vlastníkům lesa

Oddělení ochrany lesa České inspekce životního prostředí upozorňuje všechny vlastníky lesů na zvýšené ohrožení lesních porostů kůrovcem. Jde o porosty s významným zastoupením smrku (příkladem mohou být některá katastrální území v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice, ale i další území ČR). Kůrovci napadají oslabené starší i mladší (již od 20 let) lesní porosty se smrkem; jde především o důsledek dlouhodobého sucha. Kůrovec způsobuje poškození porostních stěn, napadány jsou jednotlivé stromy uvnitř porostů a vznikají kůrovcová ohniska. Postup napadání smrků v porostech kůrovci je velmi rychlý. Pro zmírnění rozsahu poškození porostů kůrovci je nutno pravidelně - nejméně 1x týdně - kontrolovat lesní porosty a těžit především smrky kůrovcem dosud neopuštěné. Jsou to smrky, u nichž dosud neopadává kůra - a to jak smrky s rezavými korunami, tak smrky se zelenými korunami, pod nimiž je výrazný opad zeleného jehličí.

Ing. Bohuslav Víša, vedoucí oddělení ochrany lesa oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci, k věci uvádí: „Provádět kontrolu a neodkladné pokácení, asanaci odkorněním nebo postřikem, případně rychlé vyvezení vykácených napadených stromů z lesa je povinností každého vlastníka lesa, která vyplývá z lesního zákona. Upozorňujeme, že nezpracování kůrovcem napadených smrků ve větším rozsahu je současně ohrožením životního prostředí v lesích, respektive vytvořením podmínek pro působení škodlivých biotických činitelů podle zákona o České inspekci životního prostředí.“

Inspektoři ČIŽP budou nadále odstraňování napadených stromů kontrolovat.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 1. říjen 2012  

Zveřejněno: 01.10.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4046 x
Vytisknout