Waste Crime Alert

 

Nezákonné nakládání s odpady a obchod s nimi způsobuje značné škody na životním prostředí, podkopává zdraví milionů lidí a narušuje spravedlivou hospodářskou soutěž. Může vést ke ztrátě příjmů úřadů a zároveň poskytnout významný finanční zisk nezákonně zapojeným osobám. Navzdory silnému úsilí o lepší odhalování a vyšetřování trestných činů souvisejících s odpady je i nadále poměrně náročné provádět řádná vyšetřování a stíhání. Je zapotřebí harmonizovanějších srategií stíhání, zvýšení vnitrostátních kapacit a posílení mezinárodní operativní spolupráce.WasteForce je projektová zkratka pro Odhalování a narušování nezákonného obchodu a nakládání s odpady vývojem nástrojů pro vymáhání, kriminalistiku a budování kapacit. WasteForce poběží dva roky a skončí koncem roku 2020. WasteForce je rozdělena do pracovních balíčků s různými vedoucími úkolů, časovými tabulkami a předměty. Všechny se zaměřují na dosahování výstupů přispívajících k celkovým cílům projektu a k jejich dosahování. Jedním z cílů pracovního balíčku Strategie a metodiky je poskytnout orgánům aktuální přehled o vývoji nedovoleného obchodu s odpady a také o vývoji metodik pro měření dopadů politiky a škod na životním prostředí. Prostřednictvím série Waste Crime Alert se shromažďují a analyzují nejnovější informace o trestné činnosti v oblasti odpadů, aby se zjistily trendy a možné hrozby nezákonného obchodu s odpady, například pro určitá zeměpisná místa/trasy a určení modu operandi pro konkrétní toky odpadů. Shromážděné informace s otevřeným zdrojovým kódem zahrnují bulletiny donucovacích orgánů (zprávy), výsledky soudních případů, příslušné publikace a politické aktualizace. Partneři budou požádáni, aby pokud možno poskytli informace, zejména partneři s napojením na daný obor. Na základě shromážděných informací a analýz budou každé tři měsíce zveřejňována častá oznámení o trestné činnosti v souvislosti s odpady, jejichž výsledkem bude 8 oznámení o trestné činnosti v souvislosti s odpady. Sérii Waste Crime Alert si můžete prohlédnout a stáhnout zde: here.

 

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 16.06.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 133 x
Vytisknout