WasteForce webinář o zdravotnickém odpadu během COVID-19 se bude konat 16. června 2020

Pandemie COVID-19 donutila vlády, aby považovaly nakládání s odpady za naléhavou a nezbytnou veřejnou službu s cílem minimalizovat možné druhotné dopady na zdraví a životní prostředí, zejména pokud jde o zdravotnický, domácí a jiný nebezpečný odpad.  Během 4. webináře WasteForce, který se uskuteční dne 16. června 2020, od 10.30 do 12.00 hod., bude důraz  kladen na hygienický odpad a  řádné nakládání s ním, s důrazem na nejnovější trendy v nakládání s odpady během krize COVID-19. Po krátkém přehledu projektu WasteForce, který představí Institut OSN pro odbornou přípravu a výzkum (UNITAR), budou zástupci sekretariátu Basilejské úmluvy a Skotské agentury pro ochranu životního prostředí účastníky informovat o dostupných pokynech pro správné zpracování odpadu ze zdravotnických zařízení a o evropských trendech v krizovém období. Webinář je součástí série organizované v rámci projektu WasteForce, dvouletého projektu financovaného z Fondu vnitřní bezpečnosti EU – policie, jehož cílem je posílit operační kapacity orgánů zapojených do boje proti nedovolenému obchodu s odpady a nakládání s nimi. Zástupci odvětví prosazování práva a akademické obce, výzkumní pracovníci a tvůrci politik jsou zváni, aby se zúčastnili on-line přednášek a zúčastnili se zasedání o otázkách a odpovědích, které se plánuje na konci webináře. Pro více informací a registraci klikněte zde:here.

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 15.06.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 129 x
Vytisknout