Z havarovaného práškovacího letadla unikly do požární nádrže v obci Žlunice závadné látky

Odborníci z oblastního inspektorátu ČIŽP z Hradce Králové byli dnes v 10,40 hodin přivoláni k havárii práškovacího letadla, které se krátce před desátou hodinou dopolední zřítilo do požární nádrže v obci Žlunice na Jičínsku. Pilot nehodu přežil se středně těžkými zraněními. Do vodní nádrže o velikosti cca 50 x 20 m a hluboké cca 1,20 m uniklo z letadla Z-37A Čmelák přibližně 140 l benzínu a dle jejich sdělení zhruba 600 l postřikového insekticidu INTEGRO, který obsahuje methoxyfenozid. Tato závadná látka má poločas rozpadu ve vodě 77 dní. Na základě šetření inspektorů ČIŽP a následných rozborů bylo však zjištěno, že se nejednalo o přípravek s obchodním označením INTEGRO, ale o přípravek, určený na postřik, který obsahuje významné množství organofosfátového insekticidu chlorpyrifos. Inspekce bude případ dále prošetřovat.

Odtok vody z nádrže byl proto uzavřen, hasiči sbírali ropnou látku. Dále byla kontaktována firma, která zajistí likvidaci závadných látek v nádrži. Místostarostka obce zajistila varovné označení nádrže kvůli zamezení vstupu občanů. Zástupkyně Povodí Labe s. p. dále odebrala vzorky z nádrže a navazujícího vodního toku Zábědovského potoka. ČIŽP již zaznamenala úhyn ryb v nádrži. V následujících dnech budou inspektoři ČIŽP situaci monitorovat, a jakmile budou známy výsledky laboratorních testů, bude rozhodnuto o dalším postupu.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 17. červenec 2013

foto: ČIŽP - Oblastní inspektorát Hradec Králové

práškovací letadlo

Zveřejněno: 29.07.2013 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 2264 x
Vytisknout