Z kravína unikaly výluhy z hnoje. Inspektoři za to uložili pokutu 180 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Liberci uložili pokutu 180 tisíc korun zemědělské společnosti ROVS s.r.o. Z areálu kravína v Heřmanicích v Podještědí opakovaně unikaly látky závadné vodám, především výluhy z hnoje.
„Při kontrole jsme zjistili, že hnůj v kravíně i ve venkovním výběhu pro skot nebyl pravidelně vyvážen. Oba prostory byly pokryty asi půlmetrovou vrstvou hnoje. Při intenzivnějším dešti docházelo k jeho promývání jak ve venkovním výběhu, tak i v kravíně, který měl poškozenou střechu. Vzniklé výluhy pronikaly na obecní komunikaci i přilehlé soukromé pozemky a ohrožovaly pravostranný přítok Heřmanického potoka,“popsala stav v okolí kravína Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Firma navíc nesplnila ani opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili. V termínu neodvezla navršený hnůj, ani stavebně nezabezpečila kravín, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek. „Proti pokutě se firma odvolala, Ministerstvo životního prostředí ji ale potvrdilo a ta nabyla právní moci,“ dodala Kolářová.

příjezdová cesta k výběhu nad kravínem


vrstva hnoje se stružkami s hnojůvkou a výluhy vytvořenými po jarních deštích


pohled na pastvinu sousedící s venkovním výběhem

pohled na úniky hnojůvky a výluhů hnoje z výběhu
Zveřejněno: 11.04.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 681 x
Vytisknout