Za nebezpečné odpady dostala firma půlmilionovou pokutu

Plzeňský oblastní inspektorát ČIŽP uložil společnosti Pösinger Metallbau s.r.o. pokutu ve výši 495 000 korun za porušení zákona o odpadech

V katastru obce Dolní Metelsko bylo koncem roku 2008 nalezeno v silážním žlabu celkem 36 plechových 200 litrových sudů a 6 menších plechových sudů s vyznačenou hmotností 30 kg obsahujících nebezpečné odpady z lakovny společnosti Pösinger Metallbau s.r.o.  Sudy obsahovaly  zbytky barev, ředidel, barvami nasycené vzduchové filtry, znečištěné textilie. Na místo byla přivolána Policie ČR, jednotka HZS a zástupci Odboru životního prostředí MěÚ Horšovský Týn. Podle papírových etiket na sudech zjistila Policie cestou pracoviště Skupiny zahraničních styků Policie ČR ve Schwandorfu, že barvy byly odebrány společností Pösinger Metallbau s.r.o. se sídlem v Horšovském Týnu. ČIŽP ve spolupráci s Policií ČR vyslechla svědky, provedla kontroly v této společnosti a podařilo se jí  vinu dokázat.

Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli ke skutečnosti, že společnost předala v rozporu se zákonem nebezpečné odpady  osobám,  které neměly oprávnění k jejich převzetí. Tím je společnost Posinger Metalbau s.r.o zodpovědná za to, že odpady z lakovny byly uloženy do silážní jámy u Obce Dolní Metelsko a tím došlo k ohrožení životního prostředí“, říká Ing. Lenka Pešková z oddělení odpadového hospodářství ČIŽP v Plzni.

Další nebezpečné odpady vzniklé z provozu lakovny  našli pracovníci ČIŽP za budovou lakovny. Místo, kde byly tyto odpady nalezeny, nebylo nijak oplocené ani označené a odpady nebyly zajištěny před únikem do volného terénu.

Za  další přitěžující okolnost vzala ČIŽP v úvahu  to, že společnost nevedla evidenci odpadů po celou dobu svého podnikání na provozovně a nepodala roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Za výše uvedená pochybení jí byla uložena pokuta v celkové výši 495 000 Kč, která je v současné době pravomocná. Společnost se neodvolala, svoji chybu uznala a ještě v průběhu správního řízení zajistila předání nebezpečných odpadů oprávněné osobě.

 

 

V Praze dne 2.6.2009

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 04.06.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 5455 x
Vytisknout