Zahájení přípravy víceletého strategického programu (MASP 2021 -2024)

Jedním z výsledků Valného shromáždění 2019 v Helsinkách byl vývoj nového čtyřletého víceletého  strategického programu na období 2021–2024 (MASP2020+).

Hlavním důvodem je, že stávající víceletý strategický program (MASP) vyprší do konce roku 2020. Další důvody jsou:

• Vztah mezi EK a IMPEL se v posledním roce změnil, a to i v důsledku změn ve finanční struktuře;

• Evropská komise zahájila program Green Deal s velkými ambicemi pro čisté a bezpečné prostředí;

• Přezkum správy iMPELu částečně kvůli růstu IMPEL, který má být spuštěn na jaře 2020;

• Akční plán Komise pro zajišťování souladu v oblasti životního prostředí (ECA) na rok 2018 a akční plán 2020, v němž je IMPEL klíčovým partnerem GŘ pro životní prostředí, který pomáhá tyto plány provádět.

Hlavním cílem projektu je přezkoumat pozici IMPEL a učinit IMPEL relevantnějším tím, že dodá MASP 2020 +, plně podporovaný sítí. Za výsledek tohoto projektu odpovídá projektový tým složený z členů IMPEL. Prvním krokem bylo vypracování projektového plánu, který byl přijat projektovým týmem po prvním telekonferenčním zasedání dne 17. února 2020, shromažďování důkazů, stanovení klíčových otázek pro diskuse o MASP a ujednání o přístupu, následování a úkolech v projektovém týmu. Všechny expertní týmy IMPEL budou vyzvány, aby dodaly své vstupy. Projektový tým vypracuje zprávu MASP2020 + a využije Basecamp, zabezpečenou interní platformu IMPEL. Očekává se, že závěrečná zpráva bude předložena Valnému shromáždění a schválena Valným shromážděním na konci roku 2020.

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 25.02.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 176 x
Vytisknout