Zaměstnanci ČHMÚ a ČIŽP ukázali na dnu otevřených dveří, jak spolupracují v problematice znečištění ovzduší

Do dne otevřených dveří, který se v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) v Ostravě-Porubě konal poslední březnovou sobotu, se jako tradičně zapojil také Oblastní inspektorát ČIŽP v Ostravě. 

ČHMÚ a ČIŽP se vzájemně odborně doplňují v problematice znečištění ovzduší, proto se také účast zástupce ČIŽP na Dni otevřených dveří velmi osvědčila. Návštěvníci tak mohou na jednom místě dostat ucelenou informaci jak o měření kvality ovzduší (ČHMÚ), tak o provádění dozoru na stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (ČIŽP).
"V předchozím roce návštěvníky zajímala problematika smogových situací a lokálních topenišť. Letos se opakovaně zajímali především o průběh sanačních prací na ropných lagunách bývalého podniku Ostramo a příčinu zápachu z této ekologické zátěže," řekl Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Den otevřených dveří v Českém hydrometeorologickém ústavu  (ČHMÚ) v Ostravě.
Zveřejněno: 27.03.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 566 x
Vytisknout