Zdražování zemního plynu vede lidi k tomu, že se začínají chovat tržně

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Noviny Vysočiny

11.6.2001

Zdražování zemního plynu vede lidi k tomu, že se začínají chovat tržně

DILEMA/ Po výrazném snížení škodlivin v ovzduší se díky výrazné frekvenci dopravy a omezení ekologických paliv situace mění k horšímu.

H a v l í č k ů v  B r o d – Také na Havlíčkobrodsku dochází ke snižování škodlivin v ovzduší díky plnění právních předpisů přijatých až počátkem devadesátých let.

To rovněž potvrdil Pavel Šulc, vedoucí oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí. “Stále dohlížíme, aby limity imisí u velkých zdrojů znečištění byly dodržovány. Je i dost postihů za jejich překročení, ale nemůžeme v chudém regiónu Vysočiny dávat až milionové sankce, co umožňuje zákon. Zde se pohybují v desetitisících a svůj účel plní. K nápravě došlo v UNO Interiér v okresním městě, v Kovo Dolní Město či Nate Chotěboř.” Stálou “bolístkou” v okrese je výrazná hustota dopravy a lokální zdroje tepla v bytové výstavbě. Jak Šulc doplnil, dochází ke zdražování zemního plynu a lidé se logicky chovají tržně. “V domě vedle plynového kotle ponechají i původní na pevná paliva, ve kterém budou spalovat vše, co jim přijde pod ruku, aby ušetřili. A tak kromě silné frekvence dopravy negativně nyní ovlivní ovzduší v okrese i malé tepelné zdroje, o kterých jsme si v posledních letech mysleli, že zcela vymizí. Zatím neexistuje zákonná norma, jak tyto záležitosti řešit ve prospěch čistoty ovzduší a zabránit spalování plastů nebo dokonce i pneumatik.”

Jaroslav Švanda

Zveřejněno: 18.06.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 10980 x
Vytisknout