Zpráva o havárii ropnými látkami na Vltavě pod Prahou

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 6. listopadu 1997 oznámil havarijní technik Povodí Vltavy a. s. Praha ČIŽP, že ve 3/4 na 6 h přitekly do plavební komory na Vltavě v Klecanech v souvislé vrstvě ropné látky, černé barvy a pachu po ropných látkách. Hasiči z okresu - Pha východ a Pha západ postavili na Vltavě dvě  norné stěny v Libčicích a jednu  v Kralupech. Odběratelé vody z Vltavy ležící níže na toku byli informováni.

V poledne se do Libčic dostavila Policie, která z vrtulníku určila zdroj znečištění, kterým je dešťová kanalizace vedoucí z Bohnického sídliště. Na místo byli vysláni pracovníci PKVT, kteří započali na kanalizaci hledat přímý zdroj znečištění.

Šetřením ČIŽP, MHMP, Povodí Vltavy a. s. a PKVT pokračujícím v odpoledních hodinách dne 6. listopadu nebyl zjištěn přímý zdroj znečištění. Šetřením bylo potvrzeno, že ropné látky, které způsobily tuto havárii přitekly jednotnou kanalizací z oblasti sídliště Bohnice. Na dešťovém oddělovači v prostoru cca 200 m nad vstupem do ZOO, který byl částečně zanesen, došlo k odtoku ropných látek do dešťového odlehčení. V případě plně průchodného oddělovače by ropné látky odtekly stokou E na pražskou ČOV. PKVT v pátek 7. listopadu pokračovalo ve zjišťování zdroje úniku ropných látek na vytypovaných místech sídliště Bohnice.

Dne 6. listopadu po 16 h již nebyl patrný další přítok ropných látek kanalizací, pouze docházelo k vyplavování látek zachycených v kanalizaci. V téže době se ropné látky na Vltavě vyskytovaly jen při březích mimo hlavní proudnici. Instalované norné stěny   zachytily prakticky veškeré uniklé ropné látky.

Podrobným šetřením ČIŽP OI Praha a PKVT v oblasti sídliště Bohnice se původce nezjistil. Výsledkem tohoto plošného prověřování možných zdrojů bylo pouze podezření, že směsi použitých olejů se neznámý původce zbavil vypouštěním do některé kanalizační vpusti v této oblasti. Rozbor vzorku ropných látek ukázal na směs těžkých olejů (C21 - C30).

Zveřejněno: 11.11.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 11171 x
Vytisknout