Zpráva o úniku LTO do Labe v Hřensku

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 17. 12. 1999 asi v 9,30 hod. bylo zjištěno znečištění řeky Kamenice ve Hřensku cca 900 rn před vyústěním do Labe. Znečištění bylo způsobeno únikem asi 60 až 100 l LTO z obytného domu do kanalizace, která je z důvodu rekonstrukce přerušena výkopem. LTO natekl do výkopu a asi 20 l se dostalo do Kamenice a následně do Labe. Než na místo přijeli hasiči z Děčína, odteklo toto množství do SRN . Hasiči v současné době odčerpávaji zbylý LTO z výkopu a dokončují sanaci ve výkopu. Příčinou úniku bylo nevypnuté čerpadlo, které přečerpává LTO ze zásobní nádrže do denní nádrže k topení v obytném domě. Příčiny a původce havárie se dosud vyšetřují. Německá strana byla informována v 11,30 hod. naší varovnou centrálou na ředitelství ČIŽP

Ing. Hynek Beneš     
vedoucí oddělení ochrany vod

Zveřejněno: 17.12.1999 –Admin Administrator ; Přečteno 11708 x
Vytisknout