Zpráva o znečištění Vltavy v Praze-Modřanech ropnou látkou

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 14. května 1997 bylo ve 21 h zjištěno v komoře modřanského jezu v Praze znečištění Vltavy ropnou látkou, pravděpodobně naftou. Dispečink Povodí Vltavy havárii oznámil Magistrátu hl. města Prahy. Šetření se zúčastnila Poříční policie,Magistrát a Povodí Vltavy. ČIŽP nebyla kontaktována. Pražské vodárny v Podolí zastavily odběr vody z Vltavy pro úpravnu vody v Praze - Podolí po noční dobu až do rána. 15. května byla na zdymadle zachycena nafta na ploše asi 12 x 50 m, posypána sorbentem a pomocí norných stěn instalovaných Povodím Vltavy shromážděna na menší plochu. Ve 13h 15. května přijela sanační firma BIO a odsála zachycené znečištění se sorbentem. Poříční policie projížděla člunem okolo břehů Vltavy, ale původce nezjistila. Znečištění bylo jednorázové bez dalšího výskytu.
Zveřejněno: 19.05.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 12605 x
Vytisknout