Ing. Lubomír Pelc

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany ovzduší
Funkce: zástupce vedoucího odd.
E-mail: lubomir.pelc@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 545 545 119
Fax: 545 545 160
Mobil: 731 405 116
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout