Ing. Vladana Procházková

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany přírody a krajiny
Funkce: inspektorka OOP
E-mail: vladana.prochazkova@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 545 545 178
Fax:
Mobil: 731 405 004
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout