1 2 3 4 5  další 
 • Nepolepšitelnou bioplynovou stanici Zucca pronásleduje pokuta za pokutou.

  07.09.2021
  Nedávno jsme zveřejnili informace o závažných přestupcích firmy Zucca, která provozuje ve Velkém Karlově bioplynovou stanici včetně skladovacích zařízení. Za únik fermentačních kalů a za nezajištěný provoz dostala firma pokutu 600 tisíc korun. V minulosti od roku 2016 společnosti uloženy pokuty v oblasti ochrany vod v celkové výši 900 tisíc korun.V srpnu roku 2020 se pak stala pravomocnou pokuta ve výši dva miliony korun podle zákona o ochraně ovzduší za nepovolený provoz zdrojů znečišťování ovzduší, provozovaných v této bioplynové stanici. A nyní se stala pravomocnou další pokuta, tentokrát ve výši 300 tisíc korun a další dokonce za pět milionů. Ta první za nepředložení informací o provozu stacionárních zdrojů a druhá pětimilionová opět za nepovolený provoz zdrojů znečišťování ovzduší bioplynové stanice. Obě pokuty byly uloženy podle zákona o ochraně ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci

  06.09.2021
  Absurdní titulek? Pobuřuje vás? Pobuřuje vás stejně jako se mnohá média a některé osobnosti cítí pobouřeny tím, že inspekce si dovolila zabývat anonymním podnětem, kterým se však musí ze zákona vždy zabývat? A to i kdyby se podnět týkal stížnosti, že vám soused hodil na zahrádku žížalu? Zajímá někoho, kolik hodin práce strávili odborně vzdělaní inspektoři v kauze spálených červených trenýrek na Pražském hradě - opět samozřejmě na základě podnětu? Jen za loňský rok, který byl v tomto směru poněkud chudší, dosahoval jejich počet necelých tří tisíc.
 • Královéhradecká firma Setra předala čistírenské kaly přímo bez úpravy k aplikaci na zemědělské půdě

  30.08.2021
  Pokutu 120 tisíc korun uložil Oblastní inspektorát životního prostředí v Hradci Králové společnosti SETRA, spol. s r.o.. Firma provozovala v obci Dašice kompostárnu v rozporu s podmínkami provozu tohoto zařízení, které stanovil Krajský úřad Pardubického kraje. Zároveň nevedla řádně průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
 • Březnová havárie v areálu Pily Paskov ve Staříči má dohru v podobě pokuty ve výši 290 tisíc korun

  27.08.2021
  V souvislosti s havárií, při níž byl znečištěný potok Olešná a hlavní odvodňovací zařízení, provedla následně Česká inspekce životního prostředí v daném areálu několik kontrol, jejichž výsledkem bylo zjištění řady pochybení a porušení vodního zákona. Ještě při těchto kontrolách se projevily důsledky havárie - černé zbarvení na hladině a pěna. A protože se za existenci provozu zdaleka nejednalo o ojedinělé pochybení, sáhla inspekce k poměrně tvrdému postihu společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. v podobě pokuty ve výši necelých 300 tisíc korun, která nabyla právní moci 11. srpna.
 • Výrazné překročení stavu zvěře v oboře způsobilo poškození přírody v CHKO Poodří, za což dostala Veterinární univerzita v Brně pokutu 1,5 milionu korun

  24.08.2021
  Překročení stavu daňků o takřka 200 procent, muflonů o 100 procent – to jsou hlavní důvody, kvůli nimž nabylo 27. července 2021 právní moci rozhodnutí, kterým byla Veterinární univerzitě Brno podle zákona o ochraně přírody a krajiny uložena pokuta ve výši 1 500 000 korun. Konkrétně za poškození přírody, vykonávání zakázané činnosti a nedodržení podmínek výjimky v souvislosti s chovem zvěře v oboře Poodří Kunín v Chráněné krajinné oblasti Poodří.
 • Nedovolené dovozy odpadů z Německa a nevhodné skladování odpadních olejů stály firmu PD Power výrazné pokuty

  23.08.2021
  Společnosti PD Power s.r.o., které patří zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů v katastrálním území Svatava na Sokolovsku, udělila už v únoru Česká inspekce životního prostředí pravomocnou pokutu ve výši 280 tisíc korun za nedovolené přepravy velkého množství odpadů z Německa do Česka realizované v období od r. 2017 do r. 2020. V červenci tohoto roku ale přibyla další pravomocná pokuta, a to „jen“ ve výši 250 tisíc korun, tentokrát za porušení vodního zákona. Firma ve svém zařízení ve Svatavě skladovala odpadní oleje a živočišné tuky v celkovém množství více než 200 tun, a to v sedmi vodohospodářsky nezabezpečených - přesněji technologicky nevybavených – a nezastřešených jednoplášťových nádržích umístěných bez záchytných, případně havarijních jímek přímo na nezpevněném terénu.
 • Chemické odlakovací zařízení mohlo ohrozit návštěvníky a obyvatele Grygova

  12.08.2021
  Společnost H+V VMD Grygov s. r. o. používala při svém provozu nedaleko Olomouce neschválené přípravky. V jejich důsledku došlo k emitování těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. V blízkosti provozovny je kromě obce Grygov i naučná stezka, chatová oblast a evropsky významná lokalita, jejíž součástí je i Přírodní rezervace Království. Za znečišťování ovzduší při provozu stacionárních zdrojů dostala firma nyní pravomocnou pokutu ve výši 150 tisíc korun.
 • Tam skutečně odpady nepatří!

  10.08.2021
  Autovraky, olověné akumulátory, kabely – tento a další odpad uložila společnost Veran na pozemek ve Vejvanovicích. Na místo, které k tomu ale nebylo určené. V červenci tohoto roku tak nabyla na pravomocnosti pokuta ze strany České inspekce životního prostředí ve výši 135 tisíc korun.
 • Nelegální přeprava odpadu z Německa bude stát českou firmu 200 tisíc korun

  02.07.2021
  Společnost VS Transport & Logistic s.r.o. porušila při přeshraniční přepravě odpadů nařízení Evropského parlamentu a Rady a dostala tak pokutu ve výši 200 tisíc korun, která nabyla v červnu tohoto roku právní moci. Podle kontrol České inspekce životního prostředí přepravila firma v průběhu října roku 2020 z Německa do zemědělského areálu Lovoš na Ústecku v rozporu se zákonem na 100 tun heterogenní směsi odpadů, pravděpodobně podsítné frakce z mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu.
 • Podle úřadů a veřejnosti znečištění ovzduší, podle společnosti JOGA LUHAČOVICE spiknutí úřadů v čele s inspekcí

  11.06.2021
  Společnost JOGA LUHAČOVICE, která provozuje ve Slavičíně kompostárnu a zařízení na biologickou úpravu odpadů, dostala kvůli znečišťování ovzduší a porušení několika zákonných podmínek o provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v období srpna roku 2019 pokutu 150 tisíc korun. Po uznání této částky odvolacím orgánem – ministerstvem životního prostředí - se stala v červnu tohoto roku pravomocnou.
 • Proti covidu bez potřebných označení

  10.06.2021
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouci uložili společnosti První Moravská Obchodní, a.s. v souvislosti s prodejem anticovidových gelů pravomocnou pokutu 40 tisíc korun za porušení chemického zákona a zákona o biocidech.
 • Za neumožnění kontroly vysoká pokuta

  10.06.2021
  Brněnská firma OKAY GROUP CZ, která se specializuje na prodej elektroniky, nábytku, pneumatik i autopříslušenství, nevytvořila České inspekci životního prostředí podmínky pro výkon kontroly v souvislosti se zákonem o odpadech. Prvního června tohoto roku tak nabyla právní moci pokuta ve výši 200 tisíc korun.
 • Družstvo v Němčicích nad Hanou vypustilo tři cisternové vozy se závadnou látkou

  04.06.2021
  Potůček Žlebůvka je uveden v seznamu toků, které jsou vhodné pro život a reprodukci ryb. Přesto pracovník družstva ZOD Němčice nad Hanou vypustil 29. června roku 2020 ve vzdálenosti asi 215 m od tohoto toku tři cisterny závadné látky charakteru naředěných silážních štáv, a to asi 36 tisíc litrů. Ovlivnění toku bylo prokázáno do vzdálenosti nejméně jednoho kilometru od místa infiltrace. V místě musely zasahovat všechny složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Po prošetření celé záležitosti dostalo družstvo od České inspekce životního prostředí pokutu ve správním řízení 200 tisíc korun, která nabyla 13. května tohoto roku právní moci.
 • Únik fermentačních kalů a nezajištěný provoz – za hrubé nedostatky v provozování BPS dostala společnost ZUCCA pokutu 600 tisíc korun

  17.05.2021
  Akciová společnost ZUCCA provozuje ve Velkém Karlově (mezi Znojmem a Mikulovem) bioplynovou stanici včetně skladovacích zařízení. Při svých kontrolách v době od srpna do října roku 2019 ale Česká inspekce životního prostředí zaznamenala opakovaná významná pochybení, která výrazně ohrožují životní prostředí.
 • Šenovská firma Varroc Lighting Systems nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek

  17.05.2021
  Česká pobočka globálního dodavatele systémů vnějšího osvětlení vozidel – společnost Varroc Lighting Systems, s.r.o., která sídlí v Šenově na Novojičínsku, nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (dále „TOC“) v přípustné míře – tedy ve výši 50 mg/m3. Za to jí udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 150 tisíc korun.