1 2 3 4 5  další 
 • Odpad, anebo vedlejší produkt?

  26.11.2021
  U nakládání s odpady se v poslední době po kontrolách České inspekce životního prostředí stále více množí argumenty, že daný odpad není odpad, nýbrž vedlejší produkt. A na ten samozřejmě platí úplně jiná pravidla. Tento pokus učinila i společnost MBQ s.r.o. při rekonstrukci novopackého kláštera. Porušení zákona ji bude stát po nyní již pravomocném rozhodnutí 125 tisíc korun.
 • Bioplynová stanice na Novojičínsku způsobila havárii a navíc ji ani nenahlásila

  18.11.2021
  Na začátku tohoto roku způsobila společnost Projekt Moravská s.r.o. havárii ve svém zařízení – bioplynové stanici BPS Bílov. Důsledkem byl odtok závadné látky do bezejmenného vodního toku, který je přítokem Pustějovského potoka. Zákon porušila tato firma i tím, že havárii neprodleně nenahlásila hasičskému sboru, ani policii, ani správci povodí.
 • Lužnice pod nájezdem plastu

  08.11.2021
  Česká inspekce životního prostředí zaznamenala při neohlášené kontrole ve firmě Silon s.r.o. v červenci tohoto roku velké množství plastového granulátu, který se v rozporu se zákonem nacházel nejen po jím pronajatém areálu v Plané nad Lužnicí, ale dokonce i v samotné Lužnici. Společnost sice ve lhůtě stanovené pro vyjádření předložila prezentaci, ve které představila kroky provedené v rámci prevence úniku granulátu do toku Lužnice, podle inspekce ale mělo k těmto krokům dojít minimálně o dva roky dříve. Podněty upozorňující na přítomnost uniklého granulátu v Lužnici přicházely totiž opakovaně už od roku 2019. ČIŽP uložila za přestupek při zacházení se závadnými látkami pokutu 100 tisíc korun.
 • Ocenění inspekce za nejlepší IT zadávací dokumentaci

  26.10.2021
  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Mgr. Ing. Markéta Šťástková a vedoucí projektového týmu Mgr. Stanislav Kužel převzali 22. 10. 2021 od týmu detektiva Zakázky diplom za nejlepší IT zadávací dokumentaci za měsíc duben 2021. Název zakázky: "Centrální agendový a informační systém (CAIS)".
 • Česká inspekce životního prostředí oslavila své třicátiny

  25.10.2021
  V úterý 19. října proběhla na půdě inspekce skromná oslava věnovaná jejímu třicetiletému výročí (1991 – 2021). Kromě některých zaměstnanců z oblastních inspektorátů se akce zúčastnilo i několik pamětníků a zástupci organizací resortu životního prostředí, z nichž si někteří v závěru vzali slovo a popřáli inspekci mnoho úspěchů do dalších let. Pozvaní byli kromě zesnulého Ing. Jana Slance všech sedm ředitelů, kteří v minulosti inspekci vedli. Dostavili se nakonec Ing. Marie Šeborová a Ing. Michael Barchánek.
 • Betonárka v Jarošově nad Nežárkou dostala od inspekce za svá pochybení pokutu sto tisíc korun

  15.10.2021
  Absence povolení k provozu, provozního řádu, v době kontroly dokonce i technického listu, ve kterém by bylo popsáno používání sila, v němž je uskladněn cement – to je jen část nedostatků, za něž dostala společnost Linberg Beton s.r.o. pokutu sto tisíc korun. Ta nabyla právní moci 8. října tohoto roku. Pochybení společnosti se ale netýkaly jen administrativních úkonů.
 • Prohlášení ředitele ČIŽP Erika Geusse ke kauze Bečva (snad) již naposledy: Ani politici by neměli mluvit nepravdu a pohrdat zákony

  07.10.2021
  Ke zprávě parlamentní vyšetřovací komise jsme se již vyjádřili a uvedli výčet zásadních chyb/vad tohoto horkou jehlou šitého dokumentu. Je smutné, že ani jednotliví poslanci nevzali v potaz zásadní fakta, ke kterými měli přístup z nejrůznějších zdrojů. Na jejich politické show v poslední zasedací den Sněmovny musíme reagovat takto:
 • Události Komentáře a Bečva

  04.10.2021
  Rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem v pořadu České televize Události Komentáře
 • Radiožurnál a Bečva 20.9.2021

  04.10.2021
  Rozhovor moderátora Vladimíra Kroce s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem
 • ČIŽP: Analýza zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě

  30.09.2021
  Po důkladném prostudování zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě konstatuje Česká inspekce životního prostředí, že se jedná o chaotickou a záměrně tendenční zprávu. Její autoři buď vůbec neumějí pracovat s fakty, anebo jsou to politici bez zodpovědnosti, vedení výhradně politickými motivy bez ohledu na pravdu a fakta. Autoři zprávy sice upozorňují, že jejich zadáním není najít viníka (to je věcí Policie ČR), ovšem kromě kritických útoků na inspekci (případně vodoprávní úřad) se ze zprávy nedá vystopovat smysl žádný. Není to ani odborná studie, ani analýza události kvůli absenci výpovědí mnoha odborníků i pracovníků, kteří záchranné práce řešili na místě. Rovněž nepracuje (ani nemůže) s fakty, které má k dispozici policie. Je to pouze politický kompilát nepřesných údajů, končících takřka v každém odstavci kritikou ČIŽP.
 • Česká inspekce životního prostředí ke zprávě Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě

  21.09.2021
  Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu. Je nutné si uvědomit, že Policie ČR někoho obvinila, a to bezpochyby na základě důkazů, které nemá k dispozici ani komise, ani média, ani veřejnost. A ty důkazy nespočívají jen v desítkách odebraných vzorků, ale i v dalších operativních zjištěních policie a odborných posudcích. Navíc i státní zástupce odmítl žádost obviněných o zastavení trestního stíhání, což něco dokazuje. Třebaže ve vlastní zprávě je několikrát zdůrazněno, že vyšetřování v souladu s vodním zákonem vede vodoprávní úřad, je v závěrech naprosto bez důkazů poukazováno na údajná selhání České inspekce životního prostředí. Ta byla požádána o součinnost až v průběhu dalších dnů po 20. září a na místě vykonávali inspektoři úkoly na základě pokynů vodoprávního úřadu, který šetření řídil.
 • Nepolepšitelnou bioplynovou stanici Zucca pronásleduje pokuta za pokutou.

  07.09.2021
  Nedávno jsme zveřejnili informace o závažných přestupcích firmy Zucca, která provozuje ve Velkém Karlově bioplynovou stanici včetně skladovacích zařízení. Za únik fermentačních kalů a za nezajištěný provoz dostala firma pokutu 600 tisíc korun. V minulosti od roku 2016 společnosti uloženy pokuty v oblasti ochrany vod v celkové výši 900 tisíc korun.V srpnu roku 2020 se pak stala pravomocnou pokuta ve výši dva miliony korun podle zákona o ochraně ovzduší za nepovolený provoz zdrojů znečišťování ovzduší, provozovaných v této bioplynové stanici. A nyní se stala pravomocnou další pokuta, tentokrát ve výši 300 tisíc korun a další dokonce za pět milionů. Ta první za nepředložení informací o provozu stacionárních zdrojů a druhá pětimilionová opět za nepovolený provoz zdrojů znečišťování ovzduší bioplynové stanice. Obě pokuty byly uloženy podle zákona o ochraně ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci

  06.09.2021
  Absurdní titulek? Pobuřuje vás? Pobuřuje vás stejně jako se mnohá média a některé osobnosti cítí pobouřeny tím, že inspekce si dovolila zabývat anonymním podnětem, kterým se však musí ze zákona vždy zabývat? A to i kdyby se podnět týkal stížnosti, že vám soused hodil na zahrádku žížalu? Zajímá někoho, kolik hodin práce strávili odborně vzdělaní inspektoři v kauze spálených červených trenýrek na Pražském hradě - opět samozřejmě na základě podnětu? Jen za loňský rok, který byl v tomto směru poněkud chudší, dosahoval jejich počet necelých tří tisíc.
 • Královéhradecká firma Setra předala čistírenské kaly přímo bez úpravy k aplikaci na zemědělské půdě

  30.08.2021
  Pokutu 120 tisíc korun uložil Oblastní inspektorát životního prostředí v Hradci Králové společnosti SETRA, spol. s r.o.. Firma provozovala v obci Dašice kompostárnu v rozporu s podmínkami provozu tohoto zařízení, které stanovil Krajský úřad Pardubického kraje. Zároveň nevedla řádně průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
 • Březnová havárie v areálu Pily Paskov ve Staříči má dohru v podobě pokuty ve výši 290 tisíc korun

  27.08.2021
  V souvislosti s havárií, při níž byl znečištěný potok Olešná a hlavní odvodňovací zařízení, provedla následně Česká inspekce životního prostředí v daném areálu několik kontrol, jejichž výsledkem bylo zjištění řady pochybení a porušení vodního zákona. Ještě při těchto kontrolách se projevily důsledky havárie - černé zbarvení na hladině a pěna. A protože se za existenci provozu zdaleka nejednalo o ojedinělé pochybení, sáhla inspekce k poměrně tvrdému postihu společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. v podobě pokuty ve výši necelých 300 tisíc korun, která nabyla právní moci 11. srpna.