1 2 3 4 5  další 
 • Podle úřadů a veřejnosti znečištění ovzduší, podle společnosti JOGA LUHAČOVICE spiknutí úřadů v čele s inspekcí

  11.06.2021
  Společnost JOGA LUHAČOVICE, která provozuje ve Slavičíně kompostárnu a zařízení na biologickou úpravu odpadů, dostala kvůli znečišťování ovzduší a porušení několika zákonných podmínek o provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v období srpna roku 2019 pokutu 150 tisíc korun. Po uznání této částky odvolacím orgánem – ministerstvem životního prostředí - se stala v červnu tohoto roku pravomocnou.
 • Proti covidu bez potřebných označení

  10.06.2021
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouci uložili společnosti První Moravská Obchodní, a.s. v souvislosti s prodejem anticovidových gelů pravomocnou pokutu 40 tisíc korun za porušení chemického zákona a zákona o biocidech.
 • Za neumožnění kontroly vysoká pokuta

  10.06.2021
  Brněnská firma OKAY GROUP CZ, která se specializuje na prodej elektroniky, nábytku, pneumatik i autopříslušenství, nevytvořila České inspekci životního prostředí podmínky pro výkon kontroly v souvislosti se zákonem o odpadech. Prvního června tohoto roku tak nabyla právní moci pokuta ve výši 200 tisíc korun.
 • Družstvo v Němčicích nad Hanou vypustilo tři cisternové vozy se závadnou látkou

  04.06.2021
  Potůček Žlebůvka je uveden v seznamu toků, které jsou vhodné pro život a reprodukci ryb. Přesto pracovník družstva ZOD Němčice nad Hanou vypustil 29. června roku 2020 ve vzdálenosti asi 215 m od tohoto toku tři cisterny závadné látky charakteru naředěných silážních štáv, a to asi 36 tisíc litrů. Ovlivnění toku bylo prokázáno do vzdálenosti nejméně jednoho kilometru od místa infiltrace. V místě musely zasahovat všechny složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Po prošetření celé záležitosti dostalo družstvo od České inspekce životního prostředí pokutu ve správním řízení 200 tisíc korun, která nabyla 13. května tohoto roku právní moci.
 • Únik fermentačních kalů a nezajištěný provoz – za hrubé nedostatky v provozování BPS dostala společnost ZUCCA pokutu 600 tisíc korun

  17.05.2021
  Akciová společnost ZUCCA provozuje ve Velkém Karlově (mezi Znojmem a Mikulovem) bioplynovou stanici včetně skladovacích zařízení. Při svých kontrolách v době od srpna do října roku 2019 ale Česká inspekce životního prostředí zaznamenala opakovaná významná pochybení, která výrazně ohrožují životní prostředí.
 • Šenovská firma Varroc Lighting Systems nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek

  17.05.2021
  Česká pobočka globálního dodavatele systémů vnějšího osvětlení vozidel – společnost Varroc Lighting Systems, s.r.o., která sídlí v Šenově na Novojičínsku, nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (dále „TOC“) v přípustné míře – tedy ve výši 50 mg/m3. Za to jí udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 150 tisíc korun.
 • Společnost Ekopur nevhodným způsobem provozovala zařízení určené k nakládání se zdravotnickými odpady

  12.05.2021
  Česká inspekce životního prostředí provedla v dubnu roku 2018 kontrolu nakládání s odpady ve firmě Ekopur v Hosíně na Českobudějovicku. Kvůli některým pochybením, jež byly v rozporu se zákonem o odpadech, byla této firmě udělena pokuta ve výši 200 tisíc korun, která nabyla po odvolacím řízení právní moci 15. dubna 2021.
 • Ústecká společnost ENERGY nedodržela emisní strop pro oxidy síry

  11.05.2021
  Při kontrole údajů společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. zjistila Česká inspekce životního prostředí závažný nedostatek u dodržování emisního stropu pro oxidy síry, že jí tento kontrolní orgán 7. dubna 2021 uložil pokutu ve výši 300 tisíc korun. Protože firma nepodala odvolání proti vydanému rozhodnutí, nabylo rozhodnutí posléze právní moci. Událost se stala v roce 2019, kdy za tento rok emise podniku pro oxidy síry (SO2) dosáhly 353,6 tun, přestože strop byl stanoven na 229,77 tun.
 • Město Havlíčkův Brod nezajistilo včasné zpracování a asanaci stromů, napadených kůrovci

  29.04.2021
  Město musí zaplatit pokutu 720 tisíc korun za to, že v průběhu měsíců srpna a září roku 2018 nezajistilo včasné zpracování a asanaci hmyzími škůdci napadené smrkové dřevní hmoty na pozemcích ve svém vlastnictví v katastrálním území Perknov o celkovém objemu 3 592 m3. Tím umožnilo dokončení vývoje hmyzích škůdců, zejména lýkožrouta smrkového a severského v lesních porostech a rozšíření jejich následné generace do okolních lesních porostů. To, že nedošlo ke včasné asanaci kůrovcové hmoty o výše uvedeném objemu, dokazovala existence stojících kůrovcových souší v některých porostních skupinách v den kontroly inspekce 14.3.2019. Město se odvolalo, ovšem odvolací orgán – Ministerstvo životního prostředí – potvrdil toto rozhodnutí, které tak nabylo 19.4.2021 právní moci.
 • Inspektoři ČIŽP nejdříve provoz čistírny zastavili a potom dali jejímu provozovateli pokutu 460 tisíc korun

  14.04.2021
  Při kontrole „Čistírny odpadních vod Březhrad“ (ČOV), zahájené v květnu 2019, zjistili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové závažné porušení integrovaného povolení. ČOV je umístěna z hlediska blízkosti zdroje podzemní vody, který je využívaný k zásobování obyvatelstva, ve velmi zranitelné oblasti. Provozovatel používal při čištění odpadních vod a kapalných odpadů postupy, které nebyly povoleny, a zejména pak v průběhu kontroly nedoložil, jakým způsobem bylo v období od února do května 2019 zlikvidováno 1 220 m3 odpadních vod. Provozovateli, společnosti Purum s.r.o., uložili pokutu 460 tisíc korun, která nabyla 7. září 2020 právní moci.
 • Vyjádření České inspekce životního prostředí ke změnám v oddělení CITES

  12.11.2020
  Vedoucí oddělení CITES, Pavla Říhová, se ke konci října rozhodla ukončit služební poměr na ČIŽP. Stejně tak se na začátku listopadu rozhodli i její kolegové z oddělení CITES. Inspekce v odchodu Pavly Říhové ztrácí uznávanou odbornici na oblast kriminality chráněných druhů, její rozhodnutí však respektuje, stejně tak i rozhodnutí dalších zaměstnanců. Agendu CITES bude inspekce v rámci zákona zajišťovat i nadále a to prostřednictvím dalších odborných zaměstnanců, kteří s ní mají zkušenosti. Vzhledem k tomu, že stávajícím zaměstnancům končí služební poměr na konci prosince, pevně věříme, že zbývající čas bude plně využit k věcnému předání agendy tak, aby bylo možné na dosavadní činnost možné navázat co nejplynuleji. Vyjádření ředitele ČIŽP Erika Geusse:
 • Provozovatel nelegálně vozil ze zahraničí do ČR odpad a nechával ho spalovat. Dostal pokutu 490 tisíc korun

  07.10.2020
  Firma mondeco s.r.o. z Přeštic, provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů provedl nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů a tuny jich nezařadil podle druhu. Porušil tak zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Plzně mu uložili pokutu 490 tisíc korun. Ta nabyla 11. května 2020 právní moci.
 • Za odběr podzemní vody bez povolení uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu přes 270 tisíc korun

  23.09.2020
  Společnost OLZA, spol. s r. o. porušila vodní zákon. Od ledna 2017 do listopadu 2019 odebírala podzemní vody ze studny ve svém areálu na pozemku v k. ú. Jablunkov bez povolení k nakládání s vodami. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě jí za to uložili pokutu 272 620 korun.
 • Nelegálně uložila firma přes 229 tisíc tun odpadů. Porušila tak zákon a dostala pokutu půl milionu korun

  16.09.2020
  Firma EUROFIN – IMC, s.r.o., nakládala s odpady v zařízení (na místě), které k tomu nebylo podle zákona o odpadech určeno. Za účelem provedení terénní úpravy uložila na pozemky v k. ú. Němčičky (Brno-venkov) přes 229 tisíc tun odpadů. Porušila tak zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně jí za to uložili půlmilionovou pokutu. Ta nabyla 6. března 2020 právní moci.
 • Povinnosti podle zákona o ovzduší neplnila firma několik let. Spáchala devět přestupků a dostala pokutu 200 tisíc korun

  14.09.2020
  Společnost BIKE FUN International s.r.o. se sídlem v Kopřivnici porušila v několika případech zákon o ochraně ovzduší, když provozovala své stacionární zdroje bez povolení provozu nebo v rozporu s ním. Prokázala to kontrola, předmětem které bylo plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů stanovených zákonem o ochraně ovzduší. V říjnu 2019 ji zahájili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy a 15. července 2020 pak uložili pravomocnou pokutu 200 tisíc korun.