Aktuality

 • Odpad, anebo vedlejší produkt?

  26.11.2021
  U nakládání s odpady se v poslední době po kontrolách České inspekce životního prostředí stále více množí argumenty, že daný odpad není odpad, nýbrž vedlejší produkt. A na ten samozřejmě platí úplně jiná pravidla. Tento pokus učinila i společnost MBQ s.r.o. při rekonstrukci novopackého kláštera. Porušení zákona ji bude stát po nyní již pravomocném rozhodnutí 125 tisíc korun.
 • Bioplynová stanice na Novojičínsku způsobila havárii a navíc ji ani nenahlásila

  18.11.2021
  Na začátku tohoto roku způsobila společnost Projekt Moravská s.r.o. havárii ve svém zařízení – bioplynové stanici BPS Bílov. Důsledkem byl odtok závadné látky do bezejmenného vodního toku, který je přítokem Pustějovského potoka. Zákon porušila tato firma i tím, že havárii neprodleně nenahlásila hasičskému sboru, ani policii, ani správci povodí.
 • Lužnice pod nájezdem plastu

  08.11.2021
  Česká inspekce životního prostředí zaznamenala při neohlášené kontrole ve firmě Silon s.r.o. v červenci tohoto roku velké množství plastového granulátu, který se v rozporu se zákonem nacházel nejen po jím pronajatém areálu v Plané nad Lužnicí, ale dokonce i v samotné Lužnici. Společnost sice ve lhůtě stanovené pro vyjádření předložila prezentaci, ve které představila kroky provedené v rámci prevence úniku granulátu do toku Lužnice, podle inspekce ale mělo k těmto krokům dojít minimálně o dva roky dříve. Podněty upozorňující na přítomnost uniklého granulátu v Lužnici přicházely totiž opakovaně už od roku 2019. ČIŽP uložila za přestupek při zacházení se závadnými látkami pokutu 100 tisíc korun.
 • Ocenění inspekce za nejlepší IT zadávací dokumentaci

  26.10.2021
  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Mgr. Ing. Markéta Šťástková a vedoucí projektového týmu Mgr. Stanislav Kužel převzali 22. 10. 2021 od týmu detektiva Zakázky diplom za nejlepší IT zadávací dokumentaci za měsíc duben 2021. Název zakázky: "Centrální agendový a informační systém (CAIS)".
 • Česká inspekce životního prostředí oslavila své třicátiny

  25.10.2021
  V úterý 19. října proběhla na půdě inspekce skromná oslava věnovaná jejímu třicetiletému výročí (1991 – 2021). Kromě některých zaměstnanců z oblastních inspektorátů se akce zúčastnilo i několik pamětníků a zástupci organizací resortu životního prostředí, z nichž si někteří v závěru vzali slovo a popřáli inspekci mnoho úspěchů do dalších let. Pozvaní byli kromě zesnulého Ing. Jana Slance všech sedm ředitelů, kteří v minulosti inspekci vedli. Dostavili se nakonec Ing. Marie Šeborová a Ing. Michael Barchánek.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek