Co je CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána.

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, povolení nejsou žadateli vydána.  

CITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Mohou to být výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů či rostlin, gurmánské speciality aj. Živé i mrtvé organismy jsou v rámci  CITES oficiálně označovány termínem "exemplář".  V současné době má úmluva CITES již 182 členských zemí, Česká republika je členskou zemí od 1.1.1993.

  

CITES-world_m2.jpg  

amazoňan modrobradýamazoňan modrobradý (Amazona f. festiva)aratinga skvrnitý - Aratinga wagleri frontatakřídlatec veliký - Strombus gigaspsohlavec zelený - Corallus caninus

Vanda sanderianaparn_apoll_2_4.jpgtukan obrovský - Ramphastos tocochameleon trojrohý - Chameleo jacksoniisklípkan - Brachypelma boehmei

 

 

Zveřejněno: 13.08.2016 –Admin Administrator ; Přečteno 118328 x
Vytisknout