Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: emise u plynových kotlů (Jiří Novák 26.11.2021 10:08) – Obecné téma
  Dobrý den, jakým způsobem mám řešit problém se zastoupením výrobce plynového kotle, že nepřipouští současné emisní limity pro provoz kotelen nad 300KW. Jejich servisní střediska pak nadále pracují s limity 100mg/ m3 CO a k seřizování hořáků na poloviční hodnoty platné od 1.1.2020 nevidí důvod. Ačkoliv některé jiné spotřebiče zde instalované ( typově shodné ) současné limity splňují.
  • Odpověď: (Ovečka 03.12.2021 13:07)

   Dobrý den, daná problematika je řešena vyhláškou č. 415/2012 Sb. ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tedy v platném znění).

   Ta stanovuje v příloze č. 2: Podmínky provozu  pro spalovací stacionární zdroje, v části II – Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW, kapitole 2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince 2024, tabulce 2.1.2 Specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené do provozu před 20. prosincem 2018, že specifický emisní limit pro oxid uhelnatý (CO) je 50 mg.m-3.

   Limit 100 mg.m-3 byl uplatňován do 19. prosince 2018 pro stacionární spalovací zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014. 

   V současnosti od 20.12.2018 je však pro spalovací stacionární zdroje o tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW spalující zemní plyn stanoven jen jeden emisní limit pro oxid uhelnatý, a to 50 mg.m-3.

   Za plnění platných emisních limitů je vždy odpovědný provozovatel stacionárního zdroje a z této odpovědnosti se nelze vyvinit neochotou servisních středisek tyto limity dodržovat.

 • Otázka: eSha Protalon (Pavel 04.11.2021 13:55) – Obecné téma
  Dobrý den,

  prodáváme v obchodě přípravek na likvidaci řas od výrobce eSha značka Protalon a dnes se k nám dostala zpráva, že se tento přípravek bude stahovat z prodeje Státní inspekcí životného prostředí, které se to zřejmě již nezamlouvá.
  Tak se ptám co je na tom pravdy a jak tedy naložit se zbožím které je naskladněné ? To ho už ani nemůžeme prodat ?

  Děkuji

  Jirka
  • Odpověď: (Šťastná 11.11.2021 10:14)
   Přípravek na likvidaci řas v akváriích spadá pod definici biocidního přípravku typu 2 (dezinfekční prostředky a algicidy). Kontrolu biocidních přípravků mají v kompetenci zejména Krajské hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) u těchto přípravků kontroluje především klasifikaci nebezpečnosti, označení apod. Nemáme informace o tom, že by inspektoři ČIŽP v současnosti dotyčný výrobek kontrolovali nebo nařizovali stažení z trhu. 
 • Otázka: Nepovolené nakládání s odpadem (Pavel Prokop 01.10.2021 22:48) – Obecné téma
  Dobrý den, dostal jsem se do sporu s Městským úřadem v obci Králův Dvůr. Měu KD zřídil sběrné místo pro tříděný odpad sklo-plast-papír na místě které svojí povahou ohrožuje životní prostředí. Konkrétně ho umístila na návětrné prostranství, na pozemek vedený jako orná půda V ochraně ZPF a v bezprostřední blízkosti vodního toku (pozemek sousedí s vodním tokem, od koryta ve vzdálenosti cca 15 metrů)bez jakékoliv ochrany vůči povětrnostním vlivům (vítr, déšť, povodeň). Jedná se o plastové kontejnery (na kolečkách). Riziko že vlivem působení povětrnostních jevů dojde k splavení odpadu do vodního toku je vysoká. Jako majitel přilehlé nemovitosti jsem se pokoušel s obcí o tomto problému jednat. neúspěšně. Rozšíření sběrných míst na politickou objednávku a sbírání volebních preferencí je v tomto případě silnější než ochrana životního prostředí. Mrzí mě to o to víc že se na tomto pozemku u tohoto vodního toku zdržují vyskytují srny s mláďaty, které tam vodi pít a představa že se proplétají mezi rozfoukaným odpadem (plastové lahve, papír atd) mi trhá srdce. To že se jedná o politiku na úkor ochrany životního prostřední je patrné , proto že stavební úřad toto stanoviště posvětil i přesto že je pověřen výkonem statní moci v oblasti ZPF a ochrany životního prostředí. Evidentně zneužití pravomoci uřední osoby při výkonu statní moci ve výše zmíněném.
  Je šance jejich brutální přístup k ochraně životního prostředí napravit cestou IŽP ČŘ ?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Ovečka 04.10.2021 11:36)
   Pokud bylo sběrné místo zřízeno se souhlasem stavebního úřadu, inspekce nemá právo umístění zpochybňovat. Jediná cesta by byla obrátit se na místně příslušný soud, aby rozhodnutí stavebního úřadu zrušil. 
 • Otázka: Bečva (Josef Nebojsa 23.09.2021 9:40) – Obecné téma
  Mrzi mě, s jakou neurvalostí jste se zachovali k Bečvě, styděl bych se, být zaměstnancem takovéto organizace. Je mi z Vás zle. Boží mlýny Vás doženou a semelou. Přeji krásný den.
  • Odpověď: (Ovečka 01.10.2021 10:03)

   Zdravím Vás, pane Nebojso (předpokládám, že se nebojíte uvést skutečné jméno a že se opravdu jmenujete Nebojsa). Vaše připomínka je natolik osobní, že Vám musím odpovědět osobně. Byť i to má bohužel své limity, protože na úředních stránkách ČIŽP si nemohu dovolit napsat úplně vše, co bych chtěl. Vůbec jste se nevyjádřil, co tím myslíte, že jsme se zachovali s neurvalostí k Bečvě. I přes obrovskou kampaň a útoky ze všech stran proti ČIŽP neexistuje jediný argument, který by zpochybňoval činnost ČIŽP v souvislosti s Bečvou. Každý argument, který předložíte, jsme schopni vysvětlit a prokázat, že tu kartu s Černým Petrem skutečně nedrží inspekce. Takřka všechny útoky jsou politického charakteru a jako lavina strhávají s sebou líbivými slovy i ostatní lidi. Snad všechna média (která nepatří Andreji Babišovi) vidí vinu v Deze, jež patří premiérovým svěřenským fondům. Ale to jen proto, že ji chtějí takto vidět. A jako bývalý novinář se smutkem pozoruji, že je vůbec v této souvislosti nezajímá pozadí obchodování s odpady, které je po obchodu se zbraněmi, drogami a bílým masem patrně nejlukrativnější byznys. Takřka všichni premiérovi odpůrci hledají cokoliv a vytvářejí kompilace čehokoliv, jen aby to prokázalo obraz smějícího se Andreje Babiše, kterak vylévá ze sudů na Choryňském mostě do Bečvy kyanid.

   Přes třicet let jsem pracoval v médiích, převážně jako investigativní novinář a bohužel zde nemohu prezentovat svůj osobní politický názor. Ale ať si myslím o Andreji Babišovi a jeho hnutí cokoliv, opravdu ho nemohu obvinit z toho, že se Zeměkoule točí tak, jak se točí a zrovna tak i za Dezu, která podle všech dosavadních známých důkazů za havárii nemůže. Jsou to zhruba čtyři měsíce, co jsem nastoupil „na druhý břeh“, tedy do tohoto úřadu jako mluvčí. A musím uznat, že i Franz Kafka by měl po seznámení s tímto úřadem o čem psát, rozhodně by však po opravdu hlubokém seznámení s touto kauzou nevyčetl v této souvislosti inspekci ani slovo. Zrovna tak já jí nemohu vyčíst ani slovo a nejenže se nestydím, ale dokonce jsem hrdý za to, že jsem v této choulostivé době – pro tento úřad – právě zde. A vůbec mi nevadí rány zleva i zprava, protože když vím, že v tomto případě má inspekce čisté svědomí, klidně zůstanu až do okamžiku, než ji politici, média a potažmo díky nim i slepá veřejnost umlátí. Ano, souhlasím s Vámi, Boží mlýny melou vytrvale, otázka ovšem je, koho doženou. Celá kauza Bečvy spočívá nyní jen na policii, nikoliv na inspekci, politicích či médiích. Naštěstí. Takže věřím, že pachatele Bečvy policie dožene a semele. A rovněž Vám přeji krásný den. Jiří Ovečka, tiskový mluvčí ČIŽP

   P.S. Cílem tohoto diskusního fóra je vysvětlování určitých problémů běžných lidí v souvislosti se životním prostředí, nikoliv emotivní vyřizování účtů a  sdělování svých pocitů v souvislosti s jakýmikoliv případy. Proto budou další projevy osobního charakteru omezovány.

 • Otázka: Zápach z areálu slévárny Heunisch Brno - Líšeň (Veronika Bařinová 22.09.2021 12:28) – Obecné téma
  Zdravím, prosím o odpověď na otázku p. Brabence z 05/2021, který se ptal na opatření a šetření, kvůli nesnesitelnému zápachu z areálu spalovny. Nevím, zda bylo pochopeno správně, ale jedná se o areál v Brně - Líšní (kde v okolí bydlí 40 T lidí) ne jak píšete v obci Krásná. Prosím, jsou již známá nějaká šetření ohledně znečišťování ovzduší díky této lokalitě. Děkuji. vb
  • Odpověď: (Ovečka 30.09.2021 11:20)

   Na základě podnětů byla 16.7.2021 provedena kontrola ČIŽP OI Brno, odd. ochrany ovzduší, zaměřená na plnění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a podmínek stanovených IP pro ochranu ovzduší. Kontrolou nebyly zjištěné skutečnosti, které by ČIŽP považovala za porušení tohoto zákona.

 • Otázka: Ochrana spodních vod (Jaroslav Ryšavý 17.09.2021 9:21) – Obecné téma
  V ulici Palackého v Dobřichovicích při výstavbě nového investičního objektu dochází pomocí tří výkonných čerpadel k několika měsíčnímu masivního vyčerpávání spodních vod a jejich vylévání do veřejné kanalizace.
  Můžete prosím prošetřit , kde získal investor k tomuto činu povolení a zda nedošlo k porušení zákona o ochraně spodních vod?
  • Odpověď: (Šťastná 06.10.2021 14:02)

   K jakémukoliv nakládání s podzemními vodami je nutné mít povolení podle § 8 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách od místně příslušného vodoprávního úřadu.

   Pokud se týká čerpání podzemních vod ze stavební jámy, má to být řešeno v dokumentaci pro stavební povolení – postup organizace výstavby. Tuto činnost by tedy měl v prvé řadě zkontrolovat místně příslušný stavební úřad při dozoru stavebního povolení a postupu výstavby. Pokud stavební úřad při kontrole zjistí činnost, která není povolena, má konat. V tomto případě má stavební úřad podat podnět místně příslušnému vodoprávnímu úřadu příp. vyzvat stavebníka k ukončení činnosti a nápravě.

   Co se týká vypouštění těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, má být toto vypouštění projednáno s provozovatelem kanalizace a smluvně ošetřeno. Vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu má opět řešit místně příslušný vodoprávní úřad a to podle zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

 • Otázka: Splašky v potoce (Radek 02.09.2021 14:40) – Obecné téma
  obrý den,
  měl bych dotaz, kanalizační trubkou (možná je to trubka na povrchovou - dešťovou vodu) je do potoka vypouštěna splašková voda. Soudím podle toho, že potok ze plný vlhčených ubrousků a často je vidět na drobné kousky potrhaný toaletní papír,damské potřeby, pěna atd. Zdroj je určitě uvedená trubka, dle kanalizační sítě by měla patřit SČVK. Předpokládám, že splašky vypouští fyzická osoba(jestli je podnikající nevím), ale kanalizaci vlastní právnická osoba. Lze v tomto případě podat podnět na ČIŽP? Děkuji za odpověď. Fotky nelze přidat, systém hlásí to chybu...
  • Odpověď: (Skružná 03.09.2021 10:30)

   Dobrý den,
   podnět můžete podat na ČIŽP nebo i na místně příslušný vodoprávní úřad. V každém případě je nutné označit lokalitu (minimálně obec), kde dochází k uvedenému vypouštění odpadních vod.

 • Otázka: Likvidace zdechlin (Petr Starý 01.09.2021 14:03) – Obecné téma
  Dobrý den,

  prosím o odpověď na dotaz, jakým způsobem je nutno nakládat s nalezenými ostatky divoké zvěře, pokud se tyto nachází na meziskládce odpadu? (skládka fungující jako dočasná pro účel rychlé likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s tornádem 24.6.2021)

  Děkuji
  • Odpověď: (Skružná 02.09.2021 10:10)
   Dobrý den, 
   Česká inspekce životního prostředí nemá ve své kompetenci řešit uhynulá zvířata. Doporučujeme Vám  obrátit se na Státní veterinární správu.
 • Otázka: Ukládání bioodpadu (Jiří 22.08.2021 21:45) – Obecné téma
  Dobrý den,
  Zemědělec v naší obci pěstuje různé druhy zeleniny, které rovnou prodává nebo dále zpracovává. Jednak zeleninu 2.jakosti, která není vhodná na prodej, ale i "odpad" v výroby jako jsou vyloupané papriky, cukety, neprodané kysané zelí vyváží za dědinu na pole v období od května do listopadu. Zelenina zde hnije a zkvašená voda teče dál do polí. V hromadách zeleniny jsou navíc pět lahve, igelity od rukavic apod. Chci se zeptat jestli má na takovéto jednání právo? Máme asi 100metrů od skládky vinohrad a mít v takové blízkosti skládku je hrozný. Děkuji
  • Odpověď: (Skružná 06.09.2021 10:59)

   Dobrý den,
   pokud zemědělec některé suroviny dále nevyužije (jak píšete různé druhy zeleniny nebo dále nevyužitelné suroviny z výroby), má povinnosti původce odpadů, které mu vyplývají ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Konkrétně má povinnost odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem předat do zařízení určeného k nakládání s odpady, dále má povinnost nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení a v neposlední řadě má povinnost soustřeďovat odpady odděleně. V případě, že tedy zemědělec své povinnosti neplní, dopouští se porušení tohoto zákona. Vyvážení odpadů, ze kterých vyluhovaná voda vytéká na pole, je z hlediska zákona o vodách nepřípustné.  V tomto případě se jedná o látky závadné vodám, které by neměly téci dál do polí (např. až do vod povrchových) nebo se i vsakovat do vod podzemních. Ukládání závadných látek musí být zabezpečeno tak, aby  výluhy byly vodohospodářsky zabezpečeny (např. složiště s havarijním plánem) před únikem do životního prostředí.

 • Otázka: Postříky (Tobiáš 20.08.2021 12:22) – Obecné téma
  Dobrý den,
  potřeboval bych se obrátit na vás. Bydlím v obci kde je několik zemědělců. Jeden z nich vlastní pár pozemků hlavně kvůli dotacím a vlastně nic víc ho nezajímá. O své pozemky se vlastně skoro nestará, pomalu z nich dělá skládky, ale tenhle rok zachází ještě dál. Na jednom z jeho pozemků, kde je jenom louka stříká nějaký typ pesticidů. Po postříkání louka zežloutne a uschne a několik týdnů na ni nic neroste. Mám dokonce fotku jak stříká a fotky ze zničeného pozemku. Chtěl bych se zeptat, zda je tohle všechno v pořádku nebo nikoliv, děkuji. Hezký den.
  • Odpověď: (Ovečka 24.08.2021 13:01)

   Zdravím, louka je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a tedy podléhá ochraně dle zákona o ZPF.  Podle tohoto zákona se na pozemcích ZPF mohou používat pouze schválené a registrované přípravky v souladu s jejich návodem k použití. Aby orgány státní správy mohly prošetřit, zda byl použit přípravek v souladu s právními předpisy, je třeba doplnit konkrétní lokalitu (nejlépe parcelní číslo a katastrální území), kde k aplikaci došlo. V případech, kdy  kdy by inspekce nebyla k prošetření podnětu kompetentní,  postoupí podání příslušnému správnímu orgánu.Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 108193 x
Vytisknout