Dovoz a vývoz exemplářů CITES

 

V souvislosti s  legislativou Evropské Unie platnou v ČR od 1.5.2004 se změnila pravidla pro dovoz a vývoz exemplářů CITES.

Dovoz ze zemí mimo EU

K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU.

Při dovozu exemplářů z přílohy C a D je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář oznámení o dovozu (formuláře jsou k dispozici na celním úřadě), při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES (viz. rubrika Co je CITES), je nutné i vývozní povolení ze země původu.

U uměle vypěstovaných rostlin může vývozní povolení ze země původu nahradit rostlinolékařské osvědčení.

V některých případech je možné dovoz neživých exemplářů z přílohy B  (výrobky, suvenýry, lovecké trofeje aj.) považovat za dovoz osobního nebo rodinného charakteru, pak stačí pouze vývozní povolení ze země původu (bližší informace získáte na MŽP - viz. rubrika Kontakty).    U některých vybraných neživých exemplářů z přílohy B není zapotřebí při dovozu vývozní ani dovozní povolení, avšak takový dovoz musí splňovat podmínky uvedené ve čl. 57 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 - viz volný obchod s CITES exempláři

Zákazy dovozu do EU

Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU - v odkazu: POZASTAVENÍ DOVOZU. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz.

Vývoz do zemí mimo EU

K vývozu exemplářů z přílohy A,B a C je nutné vývozní povolení ČR

K vývozu exemplářů z přílohy D není zapotřebí povolení CITES.

Při vývozu uměle vypěstovaných rostlin nahrazuje vývozní povolení CITES rostlinolékařské osvědčení.

 

Pokud plánujete dovoz živých živočichů či rostlin nebo výrobků z nich, informujte se před odjezdem na Ministerstvu životního prostředí, zda nepodléhají Úmluvě CITES a jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz - nebo shlédněte také tento leták.

Vytisknout