Elektronická podatelna

Elektronické adresy:
public_rdt@cizp.cz
podatelna@cizp.cz

Adresa pro osobní a poštovní doručování:
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a, 190 00, Praha 9

ID datové schránky:
zr5efbb

Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa: 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 9:00 – 14:00 (po telefonické domluvě)

 Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě, ve kterých ČIŽP přijímá dokumenty v digitální podobě:
html, pdf, pdf-a, docx, doc, xlsx, xls, ppt, jpg, png, tiff, rtf, txt.

Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány digitální dokumenty:
CD, DVD, flashdisk

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ČIŽP („škodlivý kód) není zpracovávána.

Po přijetí dokumentu v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, nebo dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu uvedeném výše, není uložen na přenosných nosičích uvedených výše, pokusí se ČIŽP určit odesílatele, vyrozumí ho a stanoví další postup k odstranění nedostatku. Pokud se odstranění nedostatku nezdaří, nebo ČIŽP nedokáže odesílatele určit, dokument se dále nezpracovává.

Zveřejněno: 31.08.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 252818 x
Vytisknout