Co je GMO?

Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna za pomoci technik genového inženýrství. Je to jiným způsobem než běžným rozmnožováním a kombinací vloh rodičovského páru. Jsou to např. techniky rekombinantní nukleové kyseliny vytvářející nové kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jeho následným za
leněním do organismu příjemce, ve kterém se normálně nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení, techniky zavádějící dědičný materiál připravený jakýmkoli způsobem mimo organismus přímo do organismu příjemce, zahrnující mikroinjekce, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a umělé chromosomy nebo techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, nebo hybridizace buněk, při nichž jsou fúzí dvou nebo několika buněk vytvářeny životaschopné buňky s novou kombinací dědičného materiálu, a to metodami nebo prostředky, které se nevyskytují přirozeně. 
Geneticky modifikovány mohou být rostliny, zvířata i mikroorganismy.

Inspekce se nezabývá kontrolou neživých či rozmnožení neschopných GMO, tj. např. GM zrniny po úpravě mletím, extrakcí apod. (kukuřice, sója, řepka – produkty z nich: např. kukuřičná, sójová mouka, krupice, řepkové, sójové extrahované šroty, oleje).

Dále  viz § 1 odst 2 zák.č. 78/2004 Sb.,v platném znění – tzn., na které organismy se tento zákon nevztahuje.

Vytisknout