IRZ - příručka, návod k vyplnění formuláře k ohlášení, ohlašované látky

Plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy (https://www.irz.cz). Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

V sekci „Dokumenty“ naleznete platnou poslední aktualizovanou verzi Příručky pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2017. Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Příručka je v elektronické verzi dostupná i zde: Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017.

Návod k vyplnění hlášení viz: Návod pro vyplnění formuláře IRZ pro ohlašovací rok 2018.

Informace o látkách ohlašovaných do IRZ viz https://www.irz.cz/node/20.

Vytisknout