Informace CITES a EU

INFORMACE Ministerstva životního prostředí k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu do třetích zemí pro druh papoušek šedý – žako (Psittacus erithacus)

INFORMACE PRO VEŘEJNOST k provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejících právních předpisů EU a ČR (pro obchodníky, vývozce, dovozce, chovatele, pěstitele a další zájemce) - stav ke dni 12.12.2017

INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Chovatelské záznamy, záznamy o obchodu s exempláři a doklad původního vlastníka o původu exempláře CITES

Vzory možných forem chovatelských záznamů, záznamů o obchodu a dokladu původního vlastníka o původu exempláře 

Formuláře žádostí o doklady CITES - stav ke dni 15.7.2015

INFORMACE PRO VEŘEJNOST o povinných dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES, a o povinné registraci exemplářů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.

Přehled legislativy EU a ČR k CITES - stav ke dni 26.6.2015

Přehled předpisů EU/ES k provádění CITES platné po vstupu ČR do EU - stav ke dni 26.6.2015

Seznam druhů ptáků z přílohy A k nařízení (ES) č. 338/97 přirozeně se vyskytujících v přírodě ČR, u kterých se neprovádí registrace podle zákona č. 100/2004 Sb.

Seznam záchranných center CITES povolených podle § 25d odst. 2 písm. j) zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy (stav k 1.10.2015).

Registr výrobců a distributorů značek na označování exemplářů CITES (PDF, 264 kB ), kterým byla udělena licence Ministerstva životního prostředí podle § 23d zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy (stav k 21.2.2012).

Podmínky obchodu s kaviárem z jeseterů - 11.11.2010

Požadavky na universální označování kaviáru

Předpisy pro obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v Evropské unii. Úvod do CITES a její implementace v Evropské unii. (soubor pdf, cca. 650 kB)

Přehled národních právních předpisů členských států EU k CITES

Názvy a adresy výkonných a vědeckých orgánů v EU

Orgány nahlášené Sekretariátu CITES pro zajištění naplňování úmluvy (stav k 1. 1. 2016)

Orgány nahlášené Evropské komisi pro zajištění legislativy EU k CITES (stav k 1. 1. 2016)

Místa dovozu a vývozu, která členské státy určily pro obchod se třetími zeměmi

Ministerstvo životního prostředí ČR

Úřední věstník EU

Sbírka zákonů ČR - Portál veřejné správy

 

Zveřejněno: 14.08.2016 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 48834 x
Vytisknout