Informační systémy

Na základě zákona číslo 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů zveřejňujeme tyto informace:

1. Číselníky datových prvků (§ 5, odst. 2, písm. c) zákona

Nejsme správci žádných číselníků datových prvků

 

 

 

Zveřejněno: 09.12.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 84088 x
Vytisknout