Mezinárodní aktivity ČIŽP

Inspekce se v přímé souvislosti s předmětem své činnosti podílí na řadě mezinárodních aktivit. Podrobnější informace o těchto aktivitách jsou umístěny v části Zahraniční spolupráce.

Mezi nejvýznamnější aktivity patří mezinárodní spolupráce v prosazování práva životního prostředí. Zvláště důležité je zapojení ČIŽP do sítě inspekcí životního prostředí zemí EU a přidružených zemí - IMPEL, kde se vybraní pracovníci ČIŽP svou účastí na mezinárodních projektech podílejí na implementaci evropské environmentální legislativy.

Další významná role patří ČIŽP při práci mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry, v jehož rámci ČIŽP zabezpečuje funkci mezinárodní varovné centrály pro ochranu Labe.

Řada oblastních inspektorátů spolupracuje s obdobnými organizacemi v sousedních zemích v rámci svého regionu.

Oddělení odpadového hospodářství ČIŽP je zapojeno do kontroly dovozu a vývozu nebezpečných odpadů (TFS - Transfrontier Shipment of Waste).

Oddělení ochrany přírody ČIŽP zabezpečuje od roku 1997 pohotovostní službu pro kontrolu mezinárodního obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů a výměnu informací o tomto obchodu se signatářskými zeměmi úmluvy CITES. Inspekce je pověřena v rámci expertní podskupiny Interpolu (Wildlife Crime) koordinovat tuto spolupráci v rámci Podskupiny pro Evropu.

Vytisknout