Nejlepší dostupné techniky - BAT

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci provozovatelů k přezkumům integrovaných povolení, revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni. S ohledem na nutnost, v některých případech vyhodnotit aplikovatelnost závěrů o BAT na konkrétní zařízení individuálně, je tento dokument indikativním.

Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení

Dokument ke sjednocení formátu ukládání emisních limitů, které vycházejí z rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (závěry o BAT) v rámci revizí integrovaných povolení podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Dále řeší některé otázky vzájemných vztahů mezi národní legislativou v oblasti vod, ochrany ovzduší a dotčenými závěry o BAT. Uvedené hodnoty jsou minimálními požadavky na emisní limity podle závěrů o BAT a podle ŽP podle § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci, případně stanovit hodnoty méně přísné postupem podle § 14 odst. 5 uvedeného zákona.

 Příloha metodiky: Srovnávací tabulka požadovaných minimálních emisních limitů pro spalovací zařízení

Přijaté závěry o BAT

Závěry o BAT, zpracované na základě požadavku čl. 13 směrnici 2010/75/EU , jsou základním dokumentem pro povolování podle této směrnice, zejména pak pro stanovování emisních limitů. Uvádí se včetně souvisejících rozhodnutí a podpůrných dokumentů, zpracovaných na národní úrovni.

Zveřejněno: 15.05.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 3057 x
Vytisknout