Poskytování informací - obecné informace

ČIŽP jako orgán státní správy je subjektem povinným poskytovat informace podle obou informačních zákonů:

  •  je povinen poskytnout informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  •  je povinen poskytnout ”obecné” informace vztahující se k působnosti inspekce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (telefonicky, telegraficky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou) na oblastních inspektorátech nebo, jde-li o souhrnné informace celostátního charakteru, na ředitelství ČIŽP.

Podle zákonů 123/1998 Sb. a 106/1999 Sb. poskytnou pracovníci ČIŽP odpověď na každý telefonický nebo písemný dotaz. Informace nemůže být poskytnuta pouze v případech utajení ve státním zájmu, v případě informací podléhajících ochraně osobních a individuálních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech, vymezených zákonem č. 123/1988 Sb.
ČIŽP vyřizuje každoročně stovky žádostí o informace, z nichž pouze jednou v posledních dvou letech rozhodla o odepření části jedné žádosti.

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. bude vyřízena do 30 dnů od obdržení žádosti (zpřístupněním informace, nebo vydáním rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ze zákonných důvodů), ve výjimečných případech do 60 dnů. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. bude obdobným způsobem vyřízena do 15 dnů od přijetí, ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 10 dní.

Ceník nákladů na pořízení informace:

Žádost o informace ( formulář):

Zpracování osobních údajů
Zveřejněno: 10.01.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 56093 x
Vytisknout