Přílohy CITES

Kategorie dle Úmluvy CITES

Podle stupně ohrožení jsou exempláře rozděleny do tří kategorií:

CITES I

Zahrnuje na 630 druhů živočichů a 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán  a je povolován jen výjimečně (zoologické zahrady, vědecký výzkum...). Jedná se například o všechny lidoopy (gorila, orangutan, šimpanz), lemury, pandy a některé druhy medvědů, opic, velké kytovce a delfíny, o řadu druhů kočkovitých šelem (gepard, levhart, tygr aj.), oba druhy slonů, nosorožce, kabara pižmového, o řadu dravců, jeřábů, bažantů a papoušků, mořské želvy, určité druhy krokodýlů a ještěrů, velemloky, latimérie, o některé druhy kaktusů a orchidejí, některé palmy a vzácné exotické dřeviny (brazilské růžové dřevo aj.) a další druhy. Z fauny ČR sem patří orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční.

CITES II

Zahrnuje přes 4 800 druhů živočichů a 29 500 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Tato příloha obsahuje i  druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. Patří sem všechny *) opice, kytovci, vydry a kočkovité šelmy, hroši, pekari, luskouni, řada druhů antilop, nandu pampový, plameňáci, všechny *) druhy dravců, sov, papoušků (s výjimkou andulky, korely a alexandra malého) a kolibříků, loskuták, rýžovník aj. ptáci, různé druhy želv, všichni *) krokodýli, leguáni, varani a hroznýšovití hadi, některé druhy exotických žab a ryb, motýlů, sklípkanů, měkkýšů, mořských korálů, všechny druhy *) orchidejí a kaktusů, některé agáve, aloe, sukulentní pryšce, tilandsie a masožravé rostliny, ženšen, některé dřeviny a další druhy. Z fauny a flóry ČR jsou do této kategorie kromě všech dravých ptáků (33 druhů zastiženo v ČR) a sov (12 druhů) zahrnuti vlk, medvěd, rys, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavka lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový.

*) kromě druhů zahrnutých v kategorii I.

CITES III

Zahrnuje přes 130 druhů živočichů a 12 taxonů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Příkladem může být mrož lední - Kanada,  či hyenka hřivnatá - Botswana aj.

 

Kategorie v EU

Evropská Unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, ale i pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU či druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu a u kterých chce zabránit jejich dovozu na své území. Členské země EU proto mají vlastní seznamy CITES druhů (aktuální k 4.2.2017 nařízení Komise (EU) č. 2017/160), kde jsou druhy rozděleny do kategorií  A,B,C a D.

A - druhy CITES I + některé druhy CITES II
B - druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu
C - druhy CITES III
D - neCITES druhy, u nichž EU monitoruje dovoz na své území

Od 1.5.2004 je Česká republika členskou zemí EU, proto jsou nyní v ČR právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A až D, vztahující se k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění – viz Úřední věstník EU. 

Aktuální stav příloh CITES najdete na http://www.cites.org (text pouze v angličtině). 

Český text Úmluvy je ve sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a dále v Úředním věstníku Evropské unie L 384, 31/12/1982 str. 0007 – 0054 (Upozornění: Text příloh I, II a III je k datu 31.12.1982).

 

 

Vytisknout