Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi + Mediální výstupy

V souvislosti s „kauzou Bečva“ se ve veřejném prostoru objevuje řada zkratek, neověřených informací, nepodloženého obviňování, a co je horší, také urážek a lží. Nehodlám v rámci tohoto prohlášení opakovaně vyvracet jednotlivé nepravdy, fakta jsou doložitelná a dohledatelná, např. i na našich webových stránkách a v tiskových vyjádřeních. Situace však přesahuje meze a je natolik vyhrocena, že považuji za nutné reagovat.

Česká inspekce životního prostředí nic nezanedbala, v ničem nepochybila a nikoho nekryje. Inspektoři odvedli maximálně možnou profesionální práci. Postupujeme konzistentně jako u jiných havárií, jen z této události se stalo zpolitizované peklo. Bez jakýchkoli konkrétních důkazů je napadána práce inspekce, nectí se přitom ani zákony ani presumpce neviny. A to dokonce i ze strany zákonodárců. Kauza Bečva je smutný příběh, na kterém si každý „znalec“ dělá jméno. Než nás ale kdokoli začne - třeba i na základě neznalosti, spekulací, odhadů, domněnek a kompilátů - osočovat z pochybení, nekompetentnosti, zahlazování stop, impotence, šlendriánství, dokonce systémového krytí nebo ze „selhání instituce demokratického státu“, měl by mít připravené věcné a doložitelné argumenty. Budeme volat k odpovědnosti autory podobných výroků, díky nimž je bezprecedentně poškozováno renomé nezávislého inspekčního orgánu, který se „jen“ řídí platnými právními předpisy. Například zákonného vymezení hierarchie trestního a správního řízení, z něhož vyplývá současná „optická“ neaktivita inspekce. Ti, co po nás uvedeným způsobem „plivou“, útočí vlastně na systém, který je nastaven zákony této země.

Zásadně odmítám, že bychom nekomunikovali a strkali hlavu do písku. Od začátku jsme havárii komentovali v mezích, které stanoví platné zákony. Jsme obviňováni, že „nechceme říci“, že „tajíme“, že „máme povinnost“, že „existuje právo na informace“… Ano, právo na informace nikdo nezpochybňuje, ale nad tímto právem stojí víc – veřejný zájem na dopadení viníka této mimořádné havárie. A na tom se snad se v tuto chvíli všichni shodujeme.

 Ztěžuje naši činnost, jak musíme denně od 20. září „slovíčkařit“ v mediálním prostoru, kde jsme neustále konfrontování s názory „odborníků“ vyvraťte, potvrďte, doložte, jak je možné… místo toho, abychom tento čas mohli věnovat šetření a vyhodnocování událostí  kolem Bečvy. Můžeme se hájit v rámci obecných principů, o což se pokoušíme, ale nechce to nikdo slyšet. Jsem připraven poskytovat informace, hájit naši práci v rámci našich kompetencí daných právním řádem této republiky, a žádám o respektování toho, co můžeme říct a co je teď součástí probíhajících kontrol nebo trestního řízení.

Jsme nezávislý inspekční orgán, nikdy nás nikdo neovlivňoval v tom, co máme a nemáme dělat, nikdy jsme nedostali žádné zadání, abychom udělali něco jinak, nikdy jsme „nešli nikomu na ruku“. Celá kauza je komplikovaná a emoce se jen těžko zvládají. Viník zatím není známý, tlak je silný a hledá se obětní beránek. Má to být inspekce? To v žádném případě nedopustím.

 

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel České inspekce životního prostředí 


Nejčastější otázky a odpovědi ČIŽP médiím v případu otrávené Bečvy

Reakce na článek Seznam Zprávy - Další mýty a fakta k Bečvě

Vyjádření ČIŽP k "jedinečnosti" vzorků odebraných rybáři

Otázky médií (výběr) + odpovědi ČIŽP + link na výslednou reportáž/článek

Jak obecně postupuje ČIŽP při oznámení havárie na vodách

Havárie na vodách z pozice ČIŽP - odborný text

Stanovisko k poskytování informací ke kauzám šetřeným ČIŽPKLÍČOVÁ MEDIÁLNÍ VYSTOUPENÍ ČIŽP K TÉMATU:

4. 2. 2021 - Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů

28. 1. 2021 - nesestříhaný rozhovor pro reportáž do pořadu Reportéři ČT
1. část
2. část
Výsledná reportáž odvysílaná 1. 2. 2021 

30. 12. 2020 - ČRo Plus
17. 12. 2020 - TV Seznam, pořad Detail (především v čase 12:38 a 14:17)
 6. 12. 2020 - ČT1 168 hodin
 3. 12. 2020 - ČT24 Devadesátka (v čase 11:10)Vytisknout