Protikorupční program

Interní protikorupční program České inspekce životního prostředí je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci, kteří vykonávají práci v ČIŽP na základě zákoníku práce a státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v ČIŽP, v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v ČIŽP a ochránit majetek státu.

Interní protikorupční program ČIŽP 2020

Rezortní interní protikorupční program MŽP 2020

Interní protikorupční program ČIŽP 2018

Interní protikorupční program ČIŽP 2017

Interní protikorupční program ČIŽP 2016

Interní protikorupční program ČIŽP 2015

Etický kodex zaměstnanců MŽP

Kontaktní centrum proti korupci

Systém pro oznámení podezření na korupci

Pravidla etiky státních zaměstnanců

Poradci a poradní orgány ČIŽP

Vytisknout