CITES Publikace

ZnateCites01.jpg Znáte CITES / Do You Know CITES (pdf, 3MB) - přehled základních informací o úmluvě CITES (v češtině a angličtině) a jejím fungování v ČR

nekupujsiproblem.jpg Nekupuj si problém (pdf, 316kB) - leták se vstupními informacemi o úmluvě CITES - co úmluva znamená, na co se vztahuje, jaké hrozí sankce při jejím porušení atd.

CITES_a_EU.jpg CITES a EU (pdf, 1,4MB) - informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu ČR do EU

Jak znacit exemplare.jpg Jak značit exempláře CITES (pdf, 1,2MB) - metodická přírůčka ke správnému značení exemplářů CITES, vydal: Vědecký orgán CITES ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2006

Modrý_ostrov_EU.jpg Modrý ostrov (pdf, 1,7MB) - pohádka o CITESu pro děti

Traffic_kaviar.jpg  Požadavky na universální značení kaviáru (pdf, 550kB)
Všechny nádoby s kaviárem musí mít na vnitrostátním i mezinárodním trhu jednorázový štítek s údaji o původu a zemi původu kaviáru.

 

Obrázek bez popisku Informace o nelegálním obchodu s chráněnými živočichy naleznete v novinách vydaných u příležitosti výstavy s názvem "Pašovaná radost", která se konala na jaře roku 2002 v Národním muzeu v Praze. K dispozici je česká (pdf, 531.4 KB) a anglická (pdf, 554.5 KB) verze novin.

 

Obrázek bez popiskuPředpisy pro obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v Evropské unii. Úvod do CITES a její implementace v Evropské unii. (pdf, cca. 650 kB)

Obrázek bez popisku The illegal trade in wild birds for food through South-east and Central Europe (v angl., pdf, 605 kB)

Obrázek bez popiskuVolný obchod s CITES exempláři

Obrázek bez popisku Průvodce suvenýry z volné přírody

lovec_suvenyru_2.jpgCestovní příručka pro lovce suvenýrů - Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2009

prehled_dokumentu_5.jpgInformace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu ČR do EU.  Je zde stručně uvedeno poučení o nakládání s druhy z přílohy A, o výjimkách ze zákazu komerčního využívání, o povinné registraci exemplářů, o povinných záznamech o chovu a obchodu, o dovozu a vývozu exemplářů.

 

Obrázek bez popiskuPexeso - CITES

Obrázek bez popiskuZnáte jejich cenu?

Obrázek bez popiskuÚmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - základní informace se zaměřením na ČR a EU

 

Zveřejněno: 21.12.2010 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 24394 x
Vytisknout