Radiožurnál a Bečva 20.9.2021

Rozhovor moderátora Vladimíra Kroce s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem
Radiožurnál 20.9.2021
k poslechu zde:
https://radiozurnal.rozhlas.cz/odpoledni-publicistika-s-vladimirem-krocem-8580151

 

Vladimír KROC, moderátor
Sněmovní komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po loňské havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinoval kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí Česká a Inspekce životního prostředí. Otrava přesně před rokem poničila biotop na 40 km řeky. V den havárie podle komise mimo jiné pochybil pracovník oblastní inspektorátu Brno, který dostal informace od pracovníka vodoprávního úřadu a inspektora v Olomouci. Nevyjel však na místo. Měl přitom podle komise informace, že jde o havárii většího rozsahu s úhynem ryb a že pravděpodobný původce znečištění je v jeho místní příslušnosti. Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO označil zprávu za zpolitizovanou. Podle něj jsou v ní ne odborné závěry vytržené z kontextu. U telefonu je Erik Geuss ředitel České inspekce životního prostředí, dobrý den.

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
Jak hodnotíte závěry sněmovní vyšetřovací komise?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
No tak my jsme trošku překvapeni, protože ta zpráva skutečně nepůsobí jako odborný text, ale stále spíše jako text politický. Je zcela poměrně dosti vnitřně nesourodá a závěry neodpovídají obsahu, jako jedno z těch věcí, které bych zvýraznil je i to, že vlastně celé to řízení podle vodního zákona přísluší vodoprávnímu úřadu. A přesto je v závěrech Česká inspekce životního prostředí napadána, že nedostatečně něco koordinovala.

Vladimír KROC, moderátor
Promiňte, čili nepřijímáte ty výhrady, které správa uvádí?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
V té zprávě se, já jsem se k tomu chtěl dostat. V té zprávě se hovoří o věcech, které už jsme několikrát vyvraceli, a to na základě v podstatě elektronických důkazů a podobně jako je například účast našich inspektorů na místě. Pokud jde o to co jste zmínil na úvod tak inspektor České inspekce Oblastní inspektorát Brno ten samozřejmě na to místo ten první den nevyjel, protože se tak dohodl s vodoprávním úřadem Valašské Meziříčí. Ta dohoda je zaprotokolována a je součástí zápisu.

Vladimír KROC, moderátor
Promiňte, nemáme tolik času, ale jestli se mohu doptat?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Je nám to jako vyčítáno.

Vladimír KROC, moderátor
No, právě pojďme to vysvětlit, proč inspekce teda nezahájila bezodkladně řízení jakmile se o tom dozvěděl, že hrozí ekologická újma, to vám ukládá přeci zákon nebo ne?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Náš inspektor z Oblastního inspektorátu Olomouc vyjel na místo a byl tam ve 14:15. Tam se potom věnoval práci podle zadání vodoprávního úřadu. Ale já bych pane redaktore řekl ještě něco velice podstatného. To celkové vyznění té zprávy je v tom smyslu, že je něco nepořádku ale uvědomme si, že jsme v situaci, kdy Policie České republiky sdělila obvinění dvěma osobám právnická a fyzické osobě. Tyto osoby využily svého práva podle trestního řádu a podali stížnost na to trestní řízení a tato stížnost byla zamítnuta. Tzn. jsme v nějaké fázi trestního řízení a já tedy vůbec nechápu, proč někdo jako argumentuje, že tam něco nepořádku! Kdyby to bylo v nepořádku, tak by to pravděpodobně policie nemohla vznést jako obvinění.

Vladimír KROC, moderátor
Pane řediteli, proč nebyly odebrány vzorky ze všech potenciálních vyústí průmyslových podniků ani v ten den havárie, ani v dalších dnech?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
V den havárie bylo odebráno 15 vzorků, to byste se mimo jiné na jiném místě té zprávy dočetl a i v dalších zprávách, které už byly různě publikovány.

Vladimír KROC, moderátor
Promiňte a, kdy bylo?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Tam jde spíše o to, jak byly odebírány, a to je, řekl bych na odbornou debatu ale mezi lidmi, kteří se zabývají praktickým řešením těch havárií, to nejsou ani univerzitní profesoři, ani různé zájmové spolky a skupiny. To nejsou ani politici při vší úctě před volbami. A my jsme samozřejmě ochotni odborně diskutovat ale jsme přesvědčeni, že jaksi vzorků je dostatek za těch prvních 5 minut pro vaši informaci, 98 odebraných vzorků a a navíc samozřejmě vzorek není jediným důkazem, kteří je používán v trestním případně ve správní řízení.

Vladimír KROC, moderátor
Promiňte, můžu se ještě zeptat. Na Bečvě zatím chybí evidence všech ústí, kdy bude hotová?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Prosím, já jsem neslyšel otázku?

Vladimír KROC, moderátor
No, protože jste mi nedal prostor, abych se zeptal. Nemáme tolik času, promiňte, nezlobte se. Na Bečvě dosud chybí evidence všech ústí, už mělo být hotové, není. Kdy to bude hotové?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
No to není otázka na Českou inspekci životního prostředí, to se opravdu nezlobte pane redaktore.

Vladimír KROC, moderátor
Tolik zatím Erik Geuss ředitel České inspekce životního prostředí. Děkuju zůstaňte, prosím, na lince. Mějte se hezky, na shledanou. Zatím tedy. Naše pozvání přijali Stanislav Pernický předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, dobrý den.

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
Vy se tedy ztotožňujete se závěry sněmovní zprávy nebo ne?

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Já jsem v prvé řadě rád, že sněmovní vyšetřovací komise vznikla. Trošičku mě mrzí, že vznikla až tak pozdě. Já se s těmi závěry ztotožňuju a nemohu souhlasit s panem ředitelem Geussem, který hovořil před chvílí, protože já jsem u té havárie byl od prvé chvíle a tak jak jsem si pročítal tu zprávu, tak jednotlivé instituce se vyjadřovali tak, aby jim to neublížilo bych řekl.

Vladimír KROC, moderátor
A které tedy nebo která z těch pochybení byste označil vy za klíčová?

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Je tam celá řada nesouladu v časech, ohlašování a v časech dojezdů a dalších, jak u vodoprávního úřadu, tak u České inspekce životního prostředí. Je to s podivem, že to potvrzují třeba ty nesourodé časy i zástupci Hasičského záchranného sboru. Já tím chci říci, že od prvopočátku tvrdím, že byla absence jakékoliv koordinace činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému Číž a vodoprávního úřadu.

Vladimír KROC, moderátor
Šlo z vašeho pohledu o systémové chyby nebo pochybení jednotlivých úřadů, institucí nebo úřední?

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Já si myslím, že šlo o systémové chyby, protože tak, jak pan ředitel Geuss říká, že havárii musí řídit vodoprávní úřad, tak také vodní zákon říká, že vodoprávní úřad v případě nejasností si povolá Čížka na pomoc. Ale v realitě to vypadalo úplně jinak. Tu havárii nebo respektive zjišťovací či zajišťovací práce při té havárii nikdo neřídil. Tady nevěděla levá ruka, co prováděla pravá. My jsme se dotazovali, zda můžeme vstupovat do té vody, abychom tu vodu začali čistit od uhynulých ryb a nikdo nám nebyl schopen říct, jestli ano, co máme mít na sobě a podobně, takže jsme postupovali podle logiky, která nám velela, aby tam rybáři vstupovali ve vysokých holínkách prsačkách, rukavicemi a podobně.

Vladimír KROC, moderátor
Pokud tedy sněmovní komise, promiňte, jenom kvůli času se chci doptat dává podnět k úpravám legislativy, kam by měly směřovat v první řadě?

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Tak určitě by měli stanovit naprosto rigorózně, která instituce za řešení havárií odpovídá a jak jednotlivé složky mají postupovat, to je naprosto naprosto neochvějné. Já ještě se vrátím k té původní otázce. Já jsem překvapen, že třeba není ani zmínka o tom, že já jsem osobně volal na Českou inspekci životního prostředí v neděli ve 12 hodin 26 minut 27 minut a ve 12 hodin 45 minut, kdy jsem úpěnlivě prosil olomouckou Číž ať přijede, protože se jedná o havárii velkého rozsahu a ve správě, ve výpovědi pracovníků čistě uvedeno, že tedy respektive ve zprávě zčásti vodoprávního úřadu je uvedeno, že Číž byla volána až ve 14:30. Na druhou stranu pan ředitel Geuss říká, že inspektor přijel už ve 14:15. Vodoprávní úřad Hranice říká, že se potkal s inspektorem až 15:52 při odběru vzorků, tak tam je celá řada naprostých nejasností, které určitě vyšetřovací komise nemůže ale stejná situace je, že vodoprávní úřad uvádí, že první hlášení policii bylo 11:30 a pracovník vodoprávního úřadu zpětně v popisu dostal informaci 12:47, tak já se ptám, co udělali hodinu do 17 minut.

Vladimír KROC, moderátor
Dobře, nejasnosti. To byl Stanislav Pernický předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou. Děkuju, na shledanou.

Stanislav PERNICKÝ, jednatel, Český rybářský svaz Hustopeče nad Bečvou
Děkuji také, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
A o krátkou reakci na to co právě zaznělo ještě požádám ředitele Inspekce životního prostředí Erika Geusse.

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Děkuji. Já jsem velice pečlivě poslouchal a pokud jde o koordinaci a systémové chyby tak skutečně nemám jako ředitel z orgánu, který spolupracoval k šetření té havárie a plnil tam úkoly, které dostával od těch řídících složek, tak skutečně k tomu jaksi nemáme co říci, to není naše odpovědnost a naše kompetence a jinak trvám na tom, že my máme samozřejmě elektronické záznamy o pohybu našich inspektorů, to není něco co by si člověk mohl cucat z prstu. Máme prostě elektroniky doloženo, že náš inspektor tam byl ve 14:15, takže to jenom jako na okraji, my máme prostě fakta a já bych chtěl skutečně říci, že Česká inspekce životního prostředí rozhodně nepochybila, neporušila nic, co by měla plnit a celé to vnímám skutečně více v té politické rovině a my jsme nepolitický kontrolní orgán.

Vladimír KROC, moderátor
Vidíte podobně jako sněmovní vyšetřovací komise prostor pro úpravy legislativy pro podobné případy ekologických havárií?

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Rozhodně a my se na nich aktivně podílíme a podíleli jsme se, takže my nejsme, my nemáme legislativní kompetence. Nicméně samozřejmě cestou MŽP ty různé pozměňovací návrhy můžeme dávat a pokud jde o tu novelu, která je připravena vodního zákona, tak s tou by inspekce byla velice jako spokojena.

Vladimír KROC, moderátor
Ředitel inspekce životního prostředí Erik Geusse. Děkujeme, na shledanou.

Erik GEUSS, ředitel České inspekce životního prostředí
Děkujeme, na shledanou.

Zveřejněno: 04.10.2021 – Jiří Ovečka ; Přečteno 346 x
Vytisknout