Reakce ČIŽP na pořad Reportéři ČT vysílaný 18. 1. 2021

ČIŽP se důrazně ohrazuje proti manipulativním komentářům, které zazněly v rámci pořadu Reportéři ČT na téma Otrávené řeka IV., že by odebrání vzorků po havárii na Bečvě bylo nedostatečné a opožděné. Všechny složky, které byly v době po havárii na místě odebíraly vzorky, včetně ČIŽP.  Znovu opakujeme, že svoji práci odvedla inspekce profesionálně a podle platných zákonů.

Inspekci není známo, které konkrétní osoby spolupracují se soudním znalcem na přípravě posudku a expertního hodnocení, který si zadala Policie ČR. Je však překvapující, že lidé, kteří v reportáži promluvili, reprezentující například Univerzitu Karlovu či Akademii věd, mají potřebu prezentovat své domněnky a úvahy bez znalosti kontextu celého případu, navíc případu živého.

ČIŽP v rámci šetření havárie na Bečvě poskytuje Policii ČR součinnost. Odebrané vzorky a informace s nimi související jsou i nadále součástí trestního řízení, které není ukončeno. Navíc jsou také součástí kontrol, které v této souvislosti probíhají a podléhají kontrolnímu řádu. Z těchto důvodů zůstává ČIŽP konzistentní - od začátku se snaží mluvit o tom, co vykonala, co je možné, je zveřejněno na webových stránkách. Zde jsou publikovány také odpovědi na nejčastější otázky, včetně stanoviska k poskytování informací - ČIŽP: Aktuality - Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi (cizp.cz)

 

 

Vytisknout