Ředitelem České inspekce životního prostředí je Erik Geuss

Ředitelem České inspekce životního prostředí je od 1. prosince 2014 Erik Geuss. Erik Geuss je absolventem VŠE v Praze a doktorandského studia na ČVUT. Působil na pozici náměstka a později i poradce na Ministerstvu životního prostředí nebo jako ředitel odboru ekonomické politiky MŽP. Ekologii se věnoval i v Českém ekologickém ústavu (příspěvkové organizaci MŽP), kde byl ředitelem. Zkušenosti z vedoucích funkcí má rovněž z Ministerstva informatiky či Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zastával pozici náměstka ministra. Do České inspekce životního prostředí nyní přichází z Magistrátu hl. města Prahy, kde působil jako ředitel odboru podnikatelských aktivit.

„Vážím si důvěry, kterou jsem od pana ministra dostal, a věřím, že se mi podaří realizovat všechny plány, s kterými do nové funkce vstupuji. Mou prioritou je inspekce transparentní, předvídatelná a spravedlivá. Hlavním cílem této resortní organizace MŽP je dle mého názoru zlepšování stavu životního prostředí, nikoliv primárně udělování sankcí. Proto budu klást důraz i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta nebo komunikace s veřejností, a za důležitou považuji i komunikaci se znečišťovateli životního prostředí. To proto, aby se jejich pochybení dařilo lépe, rychleji a efektivněji napravovat a tím přispívat ke zlepšování ochrany i stavu životního prostředí,“ prozrazuje nový ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Ministr Brabec od nastupujícího ředitele očekává, že přinese do ČIŽP nový pohled na fungování a směřování této organizace a vnese do ní nový impuls: „Pevně věřím, že se panu řediteli bude dařit naplňovat hlavní poslání inspekce, tedy nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonů v oblasti životního prostředí. Inspekci mj. přibudou kompetence v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a čekám od ní také zvýšenou aktivitu např. v oblasti kontroly výkupen druhotných surovin, ale samozřejmě nejen tam. Přeji panu řediteli v jeho náročné misi dostatek energie a tahu na branku při naplňování plánů, s kterými do ČIŽP přichází,“ říká ministr Richard Brabec.

ředitel_web retuš.jpg

Vytisknout