Aktuality

 • Inspektoři ČIŽP nejdříve provoz čistírny zastavili a potom dali jejímu provozovateli pokutu 460 tisíc korun

  14.04.2021
  Při kontrole „Čistírny odpadních vod Březhrad“ (ČOV), zahájené v květnu 2019, zjistili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové závažné porušení integrovaného povolení. ČOV je umístěna z hlediska blízkosti zdroje podzemní vody, který je využívaný k zásobování obyvatelstva, ve velmi zranitelné oblasti. Provozovatel používal při čištění odpadních vod a kapalných odpadů postupy, které nebyly povoleny, a zejména pak v průběhu kontroly nedoložil, jakým způsobem bylo v období od února do května 2019 zlikvidováno 1 220 m3 odpadních vod. Provozovateli, společnosti Purum s.r.o., uložili pokutu 460 tisíc korun, která nabyla 7. září 2020 právní moci.
 • Reakce ředitele ČIŽP na výzvu ekologické organizace Zelený kruh k jeho odstoupení

  24.03.2021
  Velmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole.
 • Vyjádření ČIŽP pro další díl pořadu Reportéři ČT vysílaný 15. 3. 2021 - Otrávená řeka VI.

  16.03.2021
  Ve čtvrtek 25. 2. 2021 ve 14:51 hodin byla ČIŽP požádána redaktory ČT (pořad Reportéři) o vyjádření ke zprávě, kterou ten samý den ve 12 hodin odevzdal inspekci profesor Ivan Holoubek. Svoji práci odevzdal na základě objednávky ze strany ČIŽP - „Popis možných variant příčin havarijního znečištění toku Bečvy a návrh doporučení pro úpravy povolených limitů".
 • Reakce ČIŽP na vyjádření profesora Ivana Holoubka v DVTV (5. 3. 2021)

  06.03.2021
  Pouze za snahu o zviditelnění považuje inspekce vyjádření profesora Ivana Holoubka v rozhovoru pro DVTV „Inspekce mi řekla, že není nutné viníka najít“[1], kdy profesor v této souvislosti uvedl: „On se ten člověk už dneska k tomu výroku nezná, ale oni samozřejmě ty záznamy z toho, co kde bylo řečeno, existují…“[2] Nic takového nikdo z inspekce nikdy neřekl, a už vůbec ne v kontextu, který profesor Holoubek prezentuje. V této souvislosti inspekce opětovně pro různé experty opakuje, že ačkoli spolupracuje s Policií ČR na určení viníka, je to vzhledem k trestněprávní povaze případu policie, která se musí první v této souvislosti vyslovit.
 • Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi + Mediální výstupy

  07.12.2020
  V souvislosti s „kauzou Bečva“ se ve veřejném prostoru objevuje řada zkratek, neověřených informací, nepodloženého obviňování, a co je horší, také urážek a lží. Nehodlám v rámci tohoto prohlášení opakovaně vyvracet jednotlivé nepravdy, fakta jsou doložitelná a dohledatelná, např. i na našich webových stránkách a v tiskových vyjádřeních. Situace však přesahuje meze a je natolik vyhrocena, že považuji za nutné reagovat.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek