TISKOVÁ ZPRÁVA CEEweb for Biodiversity

Virtuální obchodování s exempláři CITES vede k jejich vyhynutí

Nelegální obchod je jedním z hlavních důvodů mizení mnoha ohrožených druhů z přírodních stanovišť. Před několika lety byl takový obchod prováděn organizovanými sítěmi překupníků "z ruky do ruky". V těchto dnech, kdy je obchodování přes internet dobře známým a rozvíjejícím se fenoménem, zdá se, že se obchod s ohroženými druhy podle všeho přesouvá stále více a více do virtuálního světa. Internetový obchod je vůči tradičnímu způsobu obchodování velmi konkurenceschopný nejen proto, že v podstatě eliminuje prostředníky, ale také proto, že dává pocit anonymity - což je velmi oceňováno všemi, kdo jsou zapojeni do nezákonných aktivit.

Je tomu již pár let, co organizace CEEweb for Biodiversity (síť organizací ze zemí střední a východní Evropy zabývajících se ochranou přírody a welfare zvířat) provádí sledování rozsahu a dynamiky obchodování s ohroženými zvířaty. Monitorovací aktivity jsou omezeny pouze na region střední a východní Evropy. Výsledky v současné době dokončeného šetření poukazují na velký rozsah problému. Nejvyšší počet nabídek exemplářů ohrožených druhů se nachází na polských a ukrajinských webových stránkách. Odhaduje se, že v obou těchto zemích, každý den v roce 2011, bylo možné nalézt přes tři tisíce nabídek, týkajících se více než 14.000 exemplářů - včetně živých vlků, hnědých medvědů, hyacintových ar, mřížkovaných krajt, slonoviny, výrobků z kůže kobry a mnohých dalších. Většina nabídek se týká ptáků, plazů a bezobratlých (především chráněných druhů pavouků).

Vzhledem k rozsahu a tempu růstu bylo obchodování s ohroženými druhy přes internet identifikováno smluvními stranami Washingtonské úmluvy (CITES) jako důležitý problém. Během poslední konference smluvních stran (CoP) CITES byla vytvořena důležitá doporučení týkající se této problematiky. Nejdůležitější z těchto doporučení jsou tato dvě:

1) Smluvní strany by měly rozvíjet nebo nastavit a rozvíjet svá stávající domácí opatření, aby zajistily dostatečné kontroly legálního obchodu s exempláři CITES a vyšetřování
nelegálního obchodování s exempláři CITES spojené s následným potrestáním pachatele.

2) Smluvní strany by měly na národní úrovni vytvořit jednotku určenou pro vyšetřování trestné činnosti spojené s internetem v oblasti obchodování s exempláři CITES nebo tuto problematiku zahrnout do již existujících jednotek, které se vyšetřováním trestné činnosti spojené s počítači a internetem již zabývají.

Až doposud se v regionu střední a východní Evropy rozhodla zavést některá vnitrostátní opatření v souladu s doporučeními konference smluvních stran CITES pouze Česká republika.
Ostatní země zatím na tato doporučení nereagovaly. Nicméně některé odpovědné společnosti provozující webové stránky se samy snaží o jejich zajištění před nelegálním obchodem s exempláři CITES. Dobrým příkladem takové platformy jsou největší polské internetové aukční stránky - Allegro, které zavedly úplný zákaz prodeje všech exemplářů CITES zařazených v přílohách A-D podle nařízení ES.

Česká inspekce životního prostředí provádí pravidelné sledování vybraných internetových stránek nabízejících k prodeji exempláře ohrožených druhů živočichů a rostlin a zároveň posílá výzvy k odstranění problematických inzerátů, zjištěné případy nelegálního obchodu prošetřuje či dává podněty k řešení kompetentním orgánům.

Zveřejněno: 12.03.2012 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 3846 x
Vytisknout