Úspěch v boji proti nezákonnému obchodu s papoušky

Sekretariát CITES udělil vyznamenání českým kontrolním orgánům CITES za jejich příkladnou práci

Ženeva, 6. října 2010 – Generální sekretář Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) udělil vyznamenání Generálnímu ředitelství cel České republiky a České inspekci životního prostředí za jejich příkladné úsilí v boji proti nezákonnému obchodování s papoušky.

Od roku 2006 spolupracovaly obě zmíněné instituce na dlouhodobém šetření zaměřeném na pašování vzácných papoušků. Současně byly práce na vyšetřování koordinovány s ostatními orgány činnými v trestním řízení po celém světě a s generálním sekretariátem Interpolu. Šetření odkrylo rozšířené padělání dokladů CITES, nepravdivá prohlášení o chovu v zajetí a používání falešných kroužků. Metody poprvé použité v rámci vyšetřování wildlife trestné činnosti navíc umožnily odhalení nových tras pašování a používaných technik. Zabavení papoušků z přílohy I, kam je řazen například ara kobaltový (Anodorhynchus leari), jsou velmi chvályhodná. Šetření pokračuje a stíhání podezřelých je zahájeno.

Vyznamenání bylo předáno během ceremoniálu v rezidenci velvyslance Tomáše Husáka, stálého zástupce České republiky při úřadu OSN a dalších mezinárodních organizací v Ženevě. Vyznamenání převzal pan Lubomír Doskočil jménem Generálního ředitelství cel a paní Pavla Říhová jménem České inspekce životního prostředí, kteří vyjádřili sekretariátu svou vděčnost za uznání obětavé práce obou institucí i jejich zaměstnanců. Dodali, že vyznamenání jistě dodá zaměstnancům motivaci a povzbuzení při výkonu jejich práce, kterou přispívají k zachování světové biodiverzity.

Při předávacím ceremoniálu generální sekretář CITES pan John Scanlon řekl: "Úspěch CITES se opírá o velké úsilí lidí pracujících v každé zemi prostřednictvím výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. Dnes bych chtěl vyzdvihnout a pochválit společné úsilí dvou českých kontrolních orgánů působících v oblasti boje proti nezákonnému obchodování s papoušky. Toto je přesně ten typ akcí, kterými dosáhneme našich cílů v ochraně biologické rozmanitosti."

Sekretariát CITES zahájil udělování těchto vyznamenání v roce 2002  za účelem ocenění příkladných výsledků kontrolní činnosti jednotlivců nebo organizací, které přispěly k prosazování této úmluvy.

Další odkazy:

- aktuality ČIŽP ze dne 12.10.2010 

- V ČR zajištěn jeden z nejohroženějších papoušků světa!!!

- CITES News

- text pouze v angličtině na http://www.cites.org/eng/news/press_release.shtml

Zveřejněno: 25.10.2010 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 4561 x
Vytisknout