Užitečné odkazy

 Fondy Evropské unie:

Evropský sociální fond:

www.esfcr.cz

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz


Strukturální fondy:

http://www.strukturalni-fondy.cz/

Kohezní fond:

http://www.mzp.cz/cz/fond_soudrznosti

LIFE+

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Vytisknout