V ČR zajištěn jeden z nejohroženějších papoušků světa!!!

 

Dne 11.6. 2010 celníci s inspektory ČIŽP zadrželi 18 vzácných papoušků z přílohy CITES I/A. Ptáci byli nalezeni během kontroly vozidla a 4 domovních prohlídek u chovatelů papoušků v jihomoravském a východočeském kraji. Výsledkem akce byl naprosto ojedinělý záchyt 3 arů kobaltových Anodorhynchus leari, což je jeden ze světově nejvíce ohrožených druhů. Dále bylo zajištěno 5 arů hyacintových Anodorhynchus hyacinthinus, 3 amazoňané rudoocasí Amazona brasiliensis, 4 amazoňané velcí Amazona oratrix, 1 ara zelený Ara ambiguus, 1 amazoňan červenočelý Amazona rhodocorytha a 1 amazoňan tukumanský Amazona tucumana.

Všechny tyto druhy patří mezi druhy přímo ohrožené vyhubením a jsou velmi cenné i z chovatelského hlediska. Nejvzácnější z nich je ara kobaltový, který se vyskytuje již jen na dvou malých lokalitách ve východní Brazílii ve státě Bahía. V roce 2007 ve volné přírodě žilo cca 750 arů kobaltových (sčítání Fundacao Biodiversitas), v roce 2009 byl počet odhadován na necelých 1000 kusů. V zajetí je chováno jen několik málo kusů např. v Evropě je tento druh legálně chován pouze v Loroparque Fundacion na ostrově Tenerife. Pro představu o jak ojedinělý a významný případ se jedná – vlajkový druh světové ochrany přírody panda velká má současnou početnost v přírodě cca 1500 kusů (tj. 2x více než ara kobaltový), tygrů je v přírodě cca 4-5000 kusů..... Ara kobaltový je proto jeden z nejvíce ohrožených druhů živočichů na světě a jeho záchyt v ČR svědčí o důležitém zapojení českých občanů do nelegálního obchodu s ohroženými druhy.

1_1.jpg 2_1.jpg

arové kobaltoví při zajištění

Hlavní příčinou ohrožení arů kobaltových je vybírání mláďat kvůli nelegálnímu obchodu, dalším důvodem je i ničení původního biotopu dobytkem, který spásá palmy licuri (plody této palmy jsou jejich hlavním zdrojem potravy). Arové kobaltoví hnízdí ve skalách - v dutinách a na římsách pískovcových skal, mohou mít 1-2 mláďata, která se líhnou v období od prosince do května. Ptáci dospívají ve 2-4 letech a dožívají se 30-50 let.

Vybírání mláďat z hnízd za účelem ilegálního vývozu z Brazílie je hlavní příčinou prudkého poklesu populace i u arů hyacintových (v přírodě zbývá 3000 kusů), amazoňanů rudoocasých (4000 kusů v přírodě) a amazoňanů červenočelých. Mláďata či vejce papoušků vybraná z hnízd pytláky či podplacenými strážci jsou předána překupníkům a prostřednictvím kurýrů transportována do Evropy v úkrytech pod oblečením či v zavazadlech. V Evropě jsou papoušci dochováni a poté deklarováni jako odchovy v zajetí od evropských chovatelů. Výjimkou není ani padělání dokladů, korupce a další podvody.

  3_1.jpg4_1.jpg

5_1.jpg

arové hyacintoví při zajištění

Na základě déle trvajícího trestního prověřování bylo zjištěno, že pašováním papoušků se zabývala skupina osob působící ve více státech (ČR, Portugalsko, Brazílie, Německo...). Hlavní organizátoři byli čeští občané, kteří akce financovali, zajišťovali přepravu, najímali kurýry apod. Papoušci, zajištění dne 11.6.2010, rozhodně nebyli jediní, které tato skupina nelegálně získala.

Důvodem zajištění exemplářů bylo neprokázání jejich legálního původu, absence nezaměnitelného označení papoušků, rozpory mezi předloženými doklady a exempláři (např. arové kobaltoví byli doprovázeni falešnými nizozemskými výjimkami pro ary hyacintové), pochybnost o pravosti dokladů atd. Zadrženy byly 4 osoby (v případě všech se jedná o české chovatele papoušků), 3 z nich byly umístěny do vazby. Případ je řešen v trestním řízení Celní správou, pachatelům bude sděleno obvinění z trestného činu dle § 299 trestního zákona. Správní řízení o zabavení papoušků vede ČIŽP. Případ souvisí i s předchozím záchytem 5 kakadu palmových Probosciger aterrimus, který se odehrál v květnu 2010 rovněž na jižní Moravě.

 6_1.jpg 7_1.jpg 

 

Jedna z osob, u nichž byly při domovní prohlídce zajištěny exempláře, je ČIŽP dobře známý chovatel papoušků, jemuž  byly pravomocně uloženy již 4 pokuty za podobná porušení zákona  (z toho dvě pokuty nad 150 000 Kč) a zabaveno 5 amazoňanů. Mimo tyto sankce byl dotyčný odsouzen v Německu za pašování 25 vajec amazoňanů žlutolících
brazilských a v současné době je trestně stíhán i v ČR za jiný trestný čin neoprávněného nakládání s ohroženými druhy. Bohužel, i přes tyto četné tresty dotyčný chovatel ve své nelegální činnosti zřejmě pokračuje.

Cena zajistěných ptáků jde do miliónů korun. Hodnotu ary kobaltového nelze vůbec vyčíslit, protože je to extrémně vzácný druh. Dospělého amazoňana rudoocasého lze prodat za přibližně 10-14 000 euro, cena dospělého ary hyacintového je cca 20 000 USD.

Zajištění arové kobaltoví jsou mláďata, která ještě potřebují dokrmování umělou výživou. Absolvovali strastiplný dlouhý převoz do ČR, při němž byli nacpáni všichni 3 v malé bedně v kufru auta. Byli umístěni do zabezpečeného zařízení v záchranném centru CITES, kde dostávají tu nejlepší možnou péči a postupně se vzpamatovávají. Pokud přežijí a nepodlehnou následkům transportu a toho všeho, co je potkalo, stanou se snad součástí záchranného programu, který by mohl pomoci tomuto druhu přežít.

 

 8_1.jpg  9_1.jpg
    bedna, v níž byli 2 dny přepravováni 3 arové kobaltoví    krmení mláďat arů během záchytu


Krátké sestřihy z videozáznamů akce lze vidět na:

http://www.cizp.cz/2653_Zadrzeni-vzacnych-papouskuZpracovala: Česká inspekce životního prostředí, 17.6.2010


Zveřejněno: 17.06.2010 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 7297 x
Vytisknout