Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Česká inspekce životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na profilu zadavatele.
Zveřejněno: 06.02.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 17662 x
Vytisknout