Za neumožnění kontroly vysoká pokuta

Brněnská firma OKAY GROUP CZ, která se specializuje na prodej elektroniky, nábytku, pneumatik i autopříslušenství, nevytvořila České inspekci životního prostředí podmínky pro výkon kontroly v souvislosti se zákonem o odpadech. Prvního června tohoto roku tak nabyla právní moci pokuta ve výši 200 tisíc korun.

 

V liberecké prodejně této společnosti byla provedena v únoru roku 2020 kontrola pracovníků ČIŽP z odpadového oddělení. Zaměstnanci firmy byli požádáni o doložení dokladů souvisejících s nakládáním se zpětným odběrem. OKAY GROUP CZ ale doklady nikdy nedoložila, a to ani po následných urgencích v květnu téhož roku. V červenci pak ČIŽP zahájila s firmou správní řízení ve věci neposkytnutí součinnosti při výkonu kontroly řízení a následně uložila sankci ve výši 50 tisíc korun, která nabyla právní moci v srpnu 2020.

 

Výše pokuty však asi byla velice mírná, protože společnost OKAY GROUP nereagovala ani na další výzvy v září roku 2020 a v lednu následujícího roku. Obviněný s inspekcí vůbec nespolupracoval a nijak na zaslané výzvy nereagoval. Inspektorka Danuše Hráská, která danou věc řešila, upozornila, že „neposkytnutí všech požadovaných dokladů se může sice jevit jako pouhé administrativní pochybení, nicméně ve svém důsledku to může mít nežádoucí vliv na zjišťování dalších důležitých informací a může to případně vést i k možnému krytí nezákonného nakládání s odpady.“ I proto se inspekce rozhodla k udělení poměrně citelné pokuty ve výši 200 tisíc korun.

Zveřejněno: 10.06.2021 – Jiří Ovečka ; Přečteno 985 x
Vytisknout