Zahraniční spolupráce

ČIŽP v oblasti mezinárodní spolupráce vykonává tyto hlavní činnosti:

 - spolupracuje s inspekčními orgány zemí EU a sítí inspekčních orgánů EU (tzn. IMPEL)

- spolupracuje se sítí INECE (mezinárodní síť organizací a institucí usilujících o soulad prosazování domácího a mezinárodního práva v oblasti životního prostředí)

- bilaterálně spolupracuje v rámci uzavřených smluv se Slovenskem a Polskem

- zajišťuje přeshraniční spolupráci zvláště prostřednictvím příhraničních OI

 - inspektoři zastupují ČR a resort na jednáních mezinárodních komisí na ochranu hraničních vod Labe, Odry a Dunaje a účastní se řešení problémů na hraničních vodách

- zúčastňuje se práce ve skupině "wildlife crime" (skupina zabývající se odhalováním nelegálních činností souvisejících s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) v rámci mezinárodní policejní organizace Interpol

Vytisknout