Zpráva o dovozu 564 exemplářů ženšenu

ČIŽP ve spolupráci s celní správou zajistila v březnu 2004 zásilku z Ruska, která obsahovala 564 kořenů ženšenu (Panax ginseng). Ruská populace tohoto druhu je chráněna dle Mezinárodní úmluvy CITES a k jeho dovozu do České republiky jsou třeba povolení dle zákona č. 16/1997 Sb. Tato povolení nebyla při dovozu předložena. Kořeny byly vydávány za jiný druh. Provedením mikroskopické a chromatografické analýzy bylo prokázáno, že se jedná skutečně o ženšen. Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP s dovozcem správní řízení o odebrání exemplářů a řízení o přestupku.

IMG_1323.jpg  IMG_1325.jpg  IMG_1336.jpg
Vytisknout