Zpráva o odebrání 125 ks pěvců a 10 ks dravců a sov

ČIŽP se zúčastnila domovní prohlídky vedené Policíí ČR, při níž bylo zajištěno 10 ks živých dravců a sov (moták pochop, krahujci, poštolky, káňata, výr, kalous ušatý) a dále 125 ks živých pěvců patřících k 44 druhům žijícím na území ČR. 11 ks zajištěných pěvců patřilo mezi ohrožené druhy, 10 ks mezi silně ohrožené druhy a 1 ks slavíka modráčka tundrového je kriticky ohroženým druhem. Dále bylo zajištěno 9 ks vycpanin dravců. Živí jedinci byli většinou zajištěni ve špatném stavu a většina jich v záchranných centrech uhynula, zbytek (48 ks) byl vrácen do volné přírody. Fyzické osobě, která je měla v držení byla uložena pokuta 80 000 Kč za neprokázání původu a chov bez povolení uvedených jedinců. Krátce poté, co sankce nabyla právní moci, si pokutovaný pořídil několik dalších pěvců, u kterých mu byla za stejné porušení zákona pravomocně uložena pokuta 7000 Kč.

kalous ušatý (Asio otus) krahujec obecný (Accipiter nisus) moták pochop (Circus aeruginosus) 

Zveřejněno: 04.12.2007 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 7075 x
Vytisknout