Zpráva z kontrol chovatelů papoušků

ČIŽP provedla kontroly tří fyzických osob zabývajících se chovem papoušků, při kterých bylo zjištěno celkem 12 papoušků šedých (žaků) (Psittacus erithacus) označených chybně použitými kroužky švýcarského typu s osičkou. U většiny z nich osička vůbec nebyla do tohoto typu kroužku nasazena. U jednoho žaka byla nasazena tak, že kroužek bylo možno sejmout a nepoškozený nasadit jinému exempláři. Ve čtyřech případech byly vydány 2 různé registrační listy pro žaka se stejným číslem kroužku. Dále bylo zjištěno nabízení k prodeji a držení za účelem prodeje jednoho exempláře amazoňana kubánského, vývoz pěti žaků na Ukrajinu bez vývozního povolení a rozsáhlá porušení registrační povinnosti. Jednomu subjektu byla uložena pokuta 80.000 Kč, druhému 55.000 Kč, třetímu byla uložena pokuta 30.000 Kč (ve všech případech pravomocně).


kroužek bez osičky kroužek s osičkou papoušek šedý papoušek šedý papoušek šedý 

Zveřejněno: 09.12.2008 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 9025 x
Vytisknout