Ing. Jaroslav Hájek

V útvaru: OI Ústí nad Labem / Oddělení ochrany ovzduší
Funkce: vedoucí odd., zástupce ředitele OI
E-mail: jaroslav.hajek@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 475 246 061
Fax:
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout