Ing. Jaroslav Šimeček

V útvaru: Odbor ochrany přírody, lesa a CITES / Oddělení ochrany lesa
Funkce: zástupce vedoucího odd.
E-mail: jaroslav.simecek@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 222 860 284
Fax: 283 892 660
Vizitka:

Životopis:

 

Vytisknout